İşten Erken Çıkan Çalışanı Kovan İşveren Haksız Bulundu

04-Oca-18 09:00 Ekleyen :  
İşten Erken Çıkan Çalışanı Kovan İşveren Haksız Bulundu

Giriş çıkış kartını iş arkadaşına verip işten erken çıkan çalışan ile ilişiğini kesen şirket haksız bulundu.

Demir çelik şirketinde çalışan bir çalışan giriş çıkış kartını iş arkadaşına kendisi yerine kartını okutması için vererek iş yerinden mesai saati bitmeden ayrıldı. Olması gereken saatte başkası tarafından kartı okutulan çalışanın bu davranışı işveren tarafından tespit edilince insan kaynakları söz konusu çalışandan savunma istedi. Konuyla ilgili savunmasını yazan çalışan olayı doğrularken hata yaptığını ve birdaha tekrarlamayacağını savunmasında belirtti. Çalışanın savunmasını yeterli bulmayan şirket çalışanın iş akdini tek taraflı feshetti. İş akdinin feshedilmesiyle işinden ayrılan çalışan ise şirkete işe iade davası açtı. 

Açılan işe iade davasını önce yerel mahkeme tarafından bozuldu. Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, iş yerinde geçerli toplu iş sözleşmesine göre, "işte çalışmadığı veya işe gelmediği halde saat kartını başkası aracılığıyla bastırmanın" yaptırımının iş akdinin feshi olarak belirlendiğine, bu sebeple iş akdinin feshinin haklı olduğuna yer verildi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, yerel mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, işçinin işe iadesine, süresi içinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halindeyse kıdemi, fesih nedeni ve talebi de dikkate alınarak, dört aylık brüt ücreti tutarında işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

Orantılı ceza verilmeli

Yargıtay'ın mesai bitimine 15 dakika kala personel kartını çalışma arkadaşına vererek, iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız bulmasının ana nedeninin işçinin savunmasının alınması ve bu savunmaya istinaden bir uyarı olmaksızın iş akdi feshinin ağır bir ceza olduğu vurgulanırken Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, "işverenin, iş sözleşmesine aykırı davranan işçiye, eylemiyle orantılı yaptırım uygulaması gerektiği" kaydedildi.

 

Etiketler :