Dedikodu Yapan Müdüre Yargıtaydan Ret

09-Nis-18 16:35 Ekleyen :  
Dedikodu Yapan Müdüre Yargıtaydan Ret

Yönetici olarak çalıştığı iş yerinde çalışanların eşlerini arayarak dedikodu yaptığı öne sürülen kişiye yargıtaydan ret yanıtı geldi.

Antalya'da Müdür olarak çalıştığı iş yerinde, çalışanların eşlerini telefonla arayarak 'kocan kadınlarla çok samimi' şeklinde ithamlarla konuşmalar gerçekleştirdiği ve bu suretle çalışanlar arasında husumete neden olduğu öne sürülen kişinin işine son verildi. İş akdinin feshedilmesi üzerine Antalya 3. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açan müdür, feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istedi.

Mahkemeye taşınan davada davalı şirket avukatı davacının yönetici konumunda olmasına rağmen iş yerinde sürekli dedikodu yapmak suretiyle huzursuzluk çıkardığını, çalışanların eşlerini arayıp onlarla, iş yerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına yol açtığını öte yandan çalışanlara küfürlü sözler sarfettiğini ve bunu tekrarladığını iddia etti. Tarafları dinleyen mahkeme, iş akdinin feshine sebep olan olayları davalı işverenin ispatlayamamış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Davalı şirket avukatının kararı temyize götürmesiyle ise Yargıtay emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, iş yerinde dedikodu yapan müdürün kovulmayı hak ettiğine dikkat çekti. Kararda, iş yerinde bölge müdürü olarak çalışan davacının iş akdinin, iş yerinde yaşananları çalışanların eşlerine iletmesi nedeniyle dedikodu ortamı oluşturarak iş yerinde huzursuzluğa yol açması, davacının sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket telefonundan SMS göndererek şirketin imkânlarını kullanması ve çalışanlara karşı küfürlü ve kaba cümleler sarf etmesi nedeniyle geçerli nedenle feshedildiği hatırlatıldı.

Yargıtay'ın kararında şu ifadelere yer verildi; Kararda, " .. dosyada bulunan davacının savunması, çok sayıda mesaj, mail ve davalı tanığı beyanından müdürün dedikodu yaptığı anlaşılmaktadır. Davacıyla sözü edilen çalışanların eşleri arasında aldatma-aldatmama, işten çıkarma-çıkarmama üzerine gece yarılarına kadar devam eden bir mail ve mesaj trafiği yaşandığı anlaşılmaktadır. Davacının toplam 11 sayfadan oluşan savunması ve davacı tarafça sunulan mesaj ve mail içerikleri ve fesih bildiriminde gösterilen sebeplerle birlikte değerlendirildiğinde, yaşanan bu olaylara; davacının davranışının sebep olduğu, olayların iş yerinde huzursuzluğa yol açtığı ve işleyişi bozduğu açıktır. Kaldı ki mahkemece, olay ve deliller tartışılmamış, olayın neden geçerli fesih nedeni oluşturmadığı gerekçelendirilmemiş, sadece davalının olayları ispat edemediği şeklinde soyut bir gerekçeyle karar verilmiştir. Oysa, dosya kapsamına göre işveren açısından bu ilişkinin yürütülmesinin çekilmez hale geldiği toplanan delillerle sabittir. Davalı işverenin biçimsel koşullara uygun şekilde iş akdini feshettiği görüldüğünden, mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verilmiştir"