Yemek Kartlarında Son Durum

10-May-18 12:04 Ekleyen :  
Yemek Kartlarında Son Durum

Yemek kartlarında yeni düzenlemeye göre marketlerde alışveriş yapma uygulamasına devam edilecek ve kartlarda iskonto kaldırılacak, komisyon oranlarına ise sınır gelecek.

Yüksek komisyon oranları, ödeme sürelerinin uzunluğu nedeniyle tartışma konusu olan, ‘yemek kartları sorununun’ çözümünde sona gelindi. Daha önce yapılacak düzenleme ile yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılamayabileceği konuşulmuştu. Yeni düzenlemeye göre, yemek kartlarının market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasına yasaklama getirilmeyecek. Yemek kartı kuruluşlarınca işverenlere uygulanan iskonto ortadan kaldırılacak. Sektörün temel sorunu olan yüksek komisyon oranlarına tavan sınır; esnaf ve tacire yapılan geç ödemelere son verilerek ödeme sürelerine üst sınır getirilecek. Yemek kartlarındaki bakiyelerin devri düzenlenecek.

Yemek kartı ve benzeri uygulamalar ilk defa mevzuatla düzenleniyor. Rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel sorunları ortadan kaldıran mevzuat ortaya çıkıyor. Yemek kartı kuruluşlarının, özel ve kamu sektöründeki işverenlere herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacakları hüküm altına alınıyor. İşverenlerin yemek kartı kuruluşlarından iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecekleri belirtiliyor. İskonto uygulamasına son verilmesi ile yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimize yansıyan yüksek komisyon oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ve yüksek komisyonların neden olduğu problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sözleşmelerde ödeme sürelerinin yemek kartı kuruluşları lehine belirlendiği yönündeki şikayetlere son vermek amacıyla ödeme süresine üst sınır getiriliyor. Yemek kartı kuruluşlarınca esnafa yapılacak ödemelerin süresinin, fatura tarihinden itibaren 30 günü geçemeyeceği hüküm altına alınıyor. Düzenlemeyle yemek kartı kuruluşlarının sunmuş oldukları hizmetler karşılığında esnaf ve tacire yapmaları gereken ödemelerin süresini uzatmasının önüne geçilecek. Ay sonu veya yılsonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiyelerin, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilmesi hükme bağlanarak bu hususa ilişkin sektörde var olan soru işaretleri gideriliyor. Yemek kartı kuruluşları yazılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunacak. Yemek kartı kuruluşları ile işverenler veya esnaf ve tacirimiz arasında düzenlenen sözleşmelerin değişikliğe uygun olmayan hükümlerinin, en fazla 6 ay geçerliliğini koruması öngörülüyor. Düzenlemeler denetim ve yaptırım mekanizmaları ile desteklenerek, hakkaniyete dayalı bir ticaret anlayışının sağlanması hedefleniyor.

Etiketler :