Eşinin Mesleğini Beğenmemek Kusurlu Hareket

11-Mar-19 16:29 Ekleyen :  
Eşinin Mesleğini Beğenmemek Kusurlu Hareket

Eşini kapıcı olduğu için defalarca aşağılayan kadın mahkeme tarafından kusurlu görüldü.

Yargıtay tarafından incelenen boşanma davasında Yargıtay, kocasının işini beğenmeyip aşağılayan kadını kusurlu buldu ve tazminat hakkını iptal etti.

İstanbul'da eşiyle anlaşmazlık gerekçesiyle boşanma davası açan bir kadın eşinden tazminat talep etti. Kadın kocasının kendisine hakaret ettiğini ve bu yüzden evden ayrıldığını belirtti. Yargıtay yerel mahkemenin verdiği tazminat kararına rağmen kocasını mesleği nedeniyle aşağılayan kadını kocası ile eşit kusurlu bularak tazminat beklentisini haksız buldu.

Mahkeme kararında "boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat (TMK m. 174/2) hükmedilemez. Somut olayda kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi koşulları oluşmamıştır. Bu husus nazara alınmadan kusur durumunun hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler :