Arşivİş Dünyası

İç İletişim Nasıl Zirveye Taşınır?

Her şirketin bel kemiği olan iç iletişimin geliştirilmesi için ipuçlarını yazımızda derledik...

Kurumsal dünyanın olmazsa olmaz yapı taşlarından bir tanesi de hiç şüphesiz iç iletişimdir. İç iletişimi kuvvetli olan kurumlar şirket içerisindeki verimliliği daha üst boyutlara çıkarabilir. Peki ya şirketlerde iç iletişimi zirveye taşımanın en sağlam ve kolay yolları nelerdir? Bu sorunun cevabını yazımızda derledik…

İç İletişim Nedir?

Kurum içerisinde en üstten en alta, tüm çalışanlar ve iş ortakları nezdinde tüm birimler ve çalışma kollarında çalışan çalışanlarla kurulan iletişime iç iletişim denir. İç iletişim bir şirketin kültürünün oluşmasında, iş yapış biçiminde, verimliliğinde ve çalışan bağlılığı oluşturmasında kilit rol oynar. Şirket içerisinde iletişim ne kadar sağlıklı, bilinçli, düzenli ve şeffaf şekilde yapılırsa şirket içerisindeki çalışan mutluluğu da o derece stabil olacaktır. Kurumlar sattıkları ürün ve hizmet kadar hedeflerini amaçlarını başarılarını vizyonlarını çalışanlarına doğru anlatabildiği kadar başarılıdır.

İç iletişim, şirket içerisindeki bütün departmanlar ve ekipler arasında tutkal görevi de görmektedir. Bu açıdan, şirketteki bütün departmanların birbiriyle tek bir vücut gibi uyum içinde çalışmasını sağlayan faktörlerden bir tanesinin de iç iletişim olduğunu söylemek mümkündür.

isveren markasi 08 21

Şirket İçi İletişimi Mükemmelleştirmek için Atılabilecek Adımlar

Şirket içi iletişimin geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesinden sorumlu olan ana departman İnsan Kaynakları‘dır. İnsan kaynakları birimleri, çalışanları, iş süreçlerini çok yakın tanıdığından, kurulacak iletişimin stratejini oluşturma noktasında belirleyicidir. İnsan kaynakları iç iletişimin tasarımı ve yürütülmesi adımlarında Kurumsal İletişim departmanı ile birlikte çalışabilir.  Kurum içi iletişimi kurgularken atılması gereken ilk adım şirketin vizyonu misyonu ve hedeflerini belirlemektir. Bu başlıklar, şirketin var oluş amacını ve gelecek vizyonunu ortaya koyar. Kurulacak iç iletişim örgüsü de genel olarak şirketin vizyonu ve misyonundan beslenir.

bigstock Happy Pretty Cute Woman Workin 179638045

İç İletişimi Zirveye Taşımak için Püf Noktaları

  • İnteraktif İletişim: Teknolojinin gelişmesi ve iş yapış biçimlerinin değişmesiyle iletişim trendleri de değişti. Özellikle sosyal medyanın yaygın kullanımı geleneksel iletişim yöntemlerinin değişmesini zorunlu kıldı. Eskiden uzun uzun maillerle çalışanlarla kurulan iletişim, şimdilerde interaktif bir biçimde yapılageliyor. Bunlardan en önemlisi ise şirket içi iç iletişim portalları. İç iletişim portalları üzerinden çalışanlarla birçok bilgi paylaşırken tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi çalışanların da iletişim süreçlerine katkısı bekleniyor. Çalışanlar tıpkı sosyal medya hesaplarında olduğu gibi başarılarını, iyi örnekleri paylaşıp iş arkadaşlarının faaliyetlerini beğeniyor yorum yapıyor.
  • Samimiyet: Samimiyet yalnızca iş yerinde değil hayatımızın bütününde büyük bir öneme sahip.  Çalışanlarla kurulacak iletişimde samimiyeti ön planda tutmaya gayret edin. Olumlu veya olumsuz her konuyu şefaf bir biçimde paylaşın. Kurumla ilgili haberleri basınla paylaşmadan önce mümkünse önce çalışanlarla paylaşın. İç iletişimde mizah kullanmaya özen gösterin.
  • İletişim Kanallarının Arttırılması: İletişim çok yönlü bir aktivitedir. Tek kanal üzerinden yapılan iletişim yeterince etkili değildir. İç iletişimde de kurulan iletişimin başarılı olması çok çeşitli kanallar üzerinden yapılıyor olmasına bağlıdır. İç iletişim kanalları olarak bilinen mailing, dergi, intranet gibi iletişim mecraları çeşitlendirilmelidir. Örneğin uzaktan çalışma sisteminde kurulacak sanal sohbet alanları, insan kaynakları mobil telefon uygulamaları farklı iletişim kanallarına alternatif olabilir. Fiziki çalışma ortamlarında ise yemekhane, tuvaletler sosyal alanlar, kiosklar iç iletişimde kullanılabilecek farklı alanlar olarak düşünülebilir.

Kentsel Dönüşüm

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu