Arşiv

İstifa Edenlere “Elveda”mı “Görüşmek Üzere” mi?

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page, çalışanların işten ayrılma sebeplerini analiz etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı.  Avrupa genelinde şirketin web sitesinden iş başvurusunda bulunan 5.453 kişinin katılımı ile gerçekleşen çalışmada istifa pişmanlığının nedenleri ve çalışanın ayrıldığı şirkete geri dönme olasılığı da araştırıldı.

En yaygın istifa nedeni daha fazla sorumluluk ve kariyer isteği

Ankete katılan her 10 kişiden en az yedisi, en az bir kez kendi rızalarıyla bir pozisyondan ayrıldığını belirtti. Ayrılma kararını etkileyen faktörlerle ilgili olarak; katılımcıların %41’i daha fazla sorumluluk almak ve kariyer gelişimlerini hızlandırmak istediklerini söyledi. %31’i ise sadece yeni bir unvan, yeni bir kariyer veya farklı bir sektör gibi değişiklikler yapmaya çalıştığını ifade etti. Yaklaşık %20’si ise, maaş ve yan hakların iyileştirilmesi isteği, mevcut şirketlerinin değerlerini paylaşmadıkları hissi ve kişisel nedenler olduğunu söyledi. İş yerinde daha fazla sorumluluk alma isteği erkeklerde yüzde 46 iken kadınlarda bu oran daha düşük (%37)olarak belirtildi. Diğer taraftan kadınların %25’i ev taşınma, ailevi konular gibi kişisel nedenlerle ayrılma kararı alırken bu oran erkeklerde %17 olarak gözlendi.

Yeni iş bulmadan istifa edenlerin oranı yüksek

Ankete katılanların %43’ü , kariyerlerinde en az bir kez, başlayabilecekleri yeni bir iş olmadan işlerinden istifa ettiklerini belirtti.

Gençler istifa ettiğinde eski iş arkadaşlarını daha fazla özlüyor

Ankete katılanların verdiği bilgilere göre ayrılanların büyük bir kısmı, ayrılmanın kendi seçimleri olduğu göz önüne alındığında, kararlarından pişmanlık duyuyor. Katılımcıların beşte birinden fazlası (%22), bir işten ayrıldıktan sonra pişman olduğunu söylerken, bu kişilerden; %47’si yeni şirketlerinin bekledikleri veya umdukları gibi çıkmadığını belirtirken, %19’u eski çalışma arkadaşlarını özlediğini belirtiyor.

“Ayrılmaktan pişmanlık duyan” kişiler yaşlarına göre bakıldığında, en çok genç katılımcıların eski çalışma arkadaşlarını özlediği görülüyor. 49 yaş üzeri katılımcıların %51’i, pişmanlıklarının başlıca nedeni olarak yeni işverenlerinin beklentileri karşılayamamasını gösteriyor.

Dönmek ya da dönmemek 

Katılımcıların %70’i, eski işverenlerinden birinde işe başladıklarını veya böyle bir fırsat çıkarsa başlamayı düşünebileceklerini belirtti.

Bu ise, işgücündeki boşlukları doldurmakta zorlanan şirketler için büyük potansiyel taşıyan bir yetenek havuzudur. Ancak şirketler, dönüş programlarını tanıtmak ve eski çalışanları şirkete geri dönmeye teşvik etmek konusunda yeterli çabayı göstermiyor. Ankete katılan her 10 kişiden neredeyse sekizi (%78) bu programlardan haberleri dahi olmadığını belirtti.

Şirketler, kurumsal kültürlerini sürekli olarak gözden geçirmeli ve geliştirmeli, çünkü katılımcıların %78’i bunun bir çalışanın geri dönmeye karar vermesinde kritik bir faktör olduğunu düşünüyor.

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu