Arşiv

Y ve Z Kuşağının En Büyük İki Derdi Ne?

2021 Y ve Z Kuşağı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Y ve Z kuşağının en büyük iki derdi de ortaya çıktı.

Deloitte tarafından Y ve Z kuşağı arasında yapılan araştırmaya göre, bu kuşağa mensup gençlerin ortak kaygıları gelir eşitsizliği ve işsizlik oldu.

Deloitte, bu yıl 10’uncusunu yaptığı 2021 Y ve Z Kuşağı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye dahil toplam 45 ülkede Y kuşağından 14 bin 655 ve Z kuşağından da 8 bin 273 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, Y ve Z kuşağının ortak kaygıları gelir eşitsizliği ve işsizlik oldu.

Y ve Z kuşağına göre gelir adil dağıtılmıyor

1983-1994 yılları arasında doğanları Y kuşağı, 1995-2003 yılları arasında doğanları ise Z kuşağı olarak tanımlayan araştırmaya göre, Türkiye’den Y kuşağı katılımcılarının yüzde 83’ü ve Z kuşağı katılımcılarının yüzde 76’sı gelirin toplum genelinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığını düşünüyor.

Bu oran dünya çapındaki katılımcılarda Y kuşağında yüzde 69, Z kuşağında yüzde 66 seviyesinde.

x ve ye kusagi arastirmasi

Araştırmaya göre Türkiye’deki Y ve Z kuşakları, iş yerlerindeki gelir adaletsizliğini düzenleyecek bir yasaya, evrensel temel gelire ve zenginlerden daha fazla vergi alınması fikrine de sempati ile yaklaşıyor.

Türkiye’deki Z kuşağı mensuplarının yüzde 64’ü evrensel temel geliri savunurken Y kuşağında bu oran yüzde 66. Dünyada ise bu rakam her iki kuşakta yüzde 53 seviyesinde.

Türkiye’de Y kuşağı içinde “Daha varlıklı insanlar için daha yüksek vergiler uygulamak gerekir” diyenlerin oranı yüzde 65 olurken, Z kuşağının yüzde 57’si bu görüşü savunduğunu belirtti. Dünya çapında ise bu oran her iki kuşak için de yüzde 57-58 seviyelerinde.

Ayrıca Türkiye’de “bir işletmenin en yüksek ücret alan yöneticisi ile ortalama çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğini sınırlandıracak yasal düzenleme yapılmalıdır” diyen Y kuşağı mensuplarının oranı yüzde 71 olurken Z kuşağının ise yüzde 65’i bu düşüncede.

x ve y kusagi arastirmasi 01

Ekonomik gidişat için karamsarlar

Y ve Z kuşağı mensupları ülkenin genel gidişatı için karamsar. Türkiye’de ankete katılan Y kuşağı mensuplarının yüzde 54’ü ülkedeki genel ekonomik durumun gelecek 12 ay içinde kötüleşeceğini söylerken Z kuşağının yüzde 47’si genel ekonomik gidişatın kötüleşeceği düşüncesinde.

Y kuşağının yüzde 20’si genel ekonomik gidişatın iyileşeceğini, yüzde 23’ü ise aynı kalacağını düşünürken Z kuşağı mensuplarının yalnızca yüzde 18’i ekonomik gidişata dair iyimserliğini korudu. Bu kuşağın yüzde 17’si ise ekonominin aynı kalacağını düşünüyor.

Dünyadaki Y kuşağının yüzde 27’si ülkesindeki ekonomik durumun iyileşeceğini, yüzde 23’ü aynı kalacağını, yüzde 43’ü ise kötüleşeceğini düşünürken Z kuşağının yüzde 27’si bu soruya “ekonomik durum iyileşecek” yanıtını verdi. Bu kuşağın yüzde 41’i “ekonomik durum kötüleşecek” öngörüsünde bulundu.

x ve y kusaigi arastirmasi 02

En önemli sorun işsizlik

Türkiye’deki Y ve Z kuşağı mensuplarının gördüğü en önemli sorunların başında işsizlik geliyor. Türkiye’de Y ve Z kuşağı mensuplarının yüzde 41’i ülkenin en önemli sorununun işsizlik olduğunu düşünüyor.

Y kuşağının yüzde 27’si en önemli sorunun gelir adaletsizliği olduğunu savunurken yüzde 26’sı en önemli sorunun iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Z kuşağında ise en önemli sorunlar sıralamasında ikinci sırada yüzde 32 ile cinsel taciz, üçüncü sırada yüzde 23’le gelir eşitsizliği geliyor.

Dünyada ise Y kuşağı temel sorun olarak yüzde 28’le sağlık hizmetini görürken bu kuşağın yüzde 27’si işsizliği, yüzde 26’sı ise iklim sorunlarını temel sorun olarak görüyor.

Dünyadaki Z kuşağına göre ise en önemli sorun iklim değişikliği. Bu kuşağın yüzde 26’sı iklim değişikliğinin, yüzde 25’i işsizliğin yüzde 21’i ise sağlık hizmetlerinin temel sorun olduğunu düşünüyor.

x ve y kusagi arastirmasi 03

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin İş Dünyası İnsan Kaynakları Haber İçerik Platformu

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu