Dökümanlar

Farklı Çıkış Nedenlerine Göre İbraname Örnekleri

İbraname nasıl yazılır? İşten ayrılma aşamasında istenen ibraname örneklerini listeledik.

İşten ayrılma sürecinde istenen evraklar arasında bulunan ibraname nasıl doldurulmalı? Farklı çıkış nedenlerine göre ibraname değişiklik gösterir mi? İbraname ne zaman doldurulmalıdır gibi soruların yanıtlarını yanıtladık.

İbraname nedir?

İbra sözlük anlamı olarak aklanma anlamına gelir. Dilimize arapçadan gelen bu kelime ile oluşturulan “ibraname” ise sözlük anlamıyla aklanma belgesi anlamına gelir. Günlük hayatta bu kelimenin karşılığı ise bir iş yerinden ayrılırken herhangi bir alacak verecek kalmadığını beyan eden yazı anlamına gelmektedir.

İbraname neden doldurulur?

İbraname iş yerinden ayrılma döneminde çalışanın, iş yeri ile maddi manevi herhangi bir bağının kalmadığını, karşılıklı mutabakat sağlandığını belirtmek için yazılır. İşten çıkış yapılırken normal şartlarda çalışanın maddi alacakları, son maaş hak edişi, varsa kıdem ve ihbar ödemeleri, içerideki izin haklarının maddi karşılıkları, yine varsa daha önce alınan avanslar, hak kazanılmış primler vb. tüm her şeyin işveren insan kaynakları tarafından hazırlanmış olması gerekir. İş yerinden ayrılacak çalışan ile işveren son noktada bu alacaklar hususunda karşılıklı olarak mutabık kalır ve çıkış işlemleri başlatılır.

Herhangi bir ödeme almadan ibraname doldurulabilir mi?

Çıkış sürecinde en çok sorulan sorulardan biri de, çalışanın henüz herhangi bir ödeme almadan “tüm alacaklarımı aldım” şeklinde ibraname imzalaması doğru mudur? şeklindeki sorudur. Ülkemizdeki genel uygulama öncelikle çıkış evraklarının imzalanması ve daha sonra 1 ay içerisinde ödemenin yapılması şeklindedir. İşçi çıkış aşamasında “tüm alacaklarımı aldım” şeklinde bir belge imzalayıp herhangi bir ödeme almazsa hak kaybına uğramaz. Zira çıkış ödemelerinin banka hesabı üzerinden yapılması zorunludur. İbraname imzalamasına karşın herhangi bir ödeme almayan çalışan yasal haklarını kullanabilir. Birçok firmanın evraklar imzalatılmadan süreci başlatmadığı düşünülürse ibranamede yazılan ücret tahsil edilmeden belgenin imzalanmasında bu bakışla herhangi bir sorun bulunmaz.

İbraname dilekçesi örnekleri şu şekilde olmalıdır;

 

İstifa nedeniyle ibraname (Deneme süresi içerisinde)

 

İBRANAME

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen işyerinde XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX tarihleri arasında çalıştığım süre zarfında hak kazandığım normal ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil, ulusal bayram tatili ücretleri, ikramiye ve diğer sosyal yardımlar dahil olmak üzere bütün ücretlerimi aldığımı, 4857sayılı İş Kanunu madde 15 gereğince istifa etmem nedeniyle herhangi bir izin hak edişimin olmadığını, 4857 sayılı İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ile iş sözleşmemden doğan bütün haklarımı işverenden, tam ve noksansız bir şekilde tahsil ettiğimi, işveren ve gerekse vekilinden bu iş sözleşmesi ve sözleşme sırasında vukuu bulan iş kazası veya vs. sebeplerle hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, İş Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerindeki hükümlerle ilgili talepte bulunmayacağımı, bunlardan dolayı haiz olduğum ve olabileceğim her türlü dava haklarımdan feragat ettiğimi, işveren ve vekilini tamamen serbest irademle ibra ettiğimi beyan ederim.

Tarih :

İmza :

Adı, Soyadı :

İkamet Adresi :

İşyeri Unvanı :

İşyeri Adresi :

 

İstifa nedeniyle ibraname

 

İBRANAME

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen işyerinde XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX tarihleri arasında çalıştığım süre zarfında hak kazandığım normal ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil, ulusal bayram tatili ücretleri, ikramiye ve diğer sosyal yardımlar dahil olmak üzere bütün ücretlerimi aldığımı, 4857 sayılı İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ile iş sözleşmemden doğan bütün haklarımı işverenden, tam ve noksansız bir şekilde tahsil ettiğimi, işveren ve gerekse vekilinden bu iş sözleşmesi ve sözleşme sırasında vukuu bulan iş kazası veya vs. sebeplerle hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, İş Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerindeki hükümlerle ilgili talepte bulunmayacağımı, bunlardan dolayı haiz olduğum ve olabileceğim her türlü dava haklarımdan feragat ettiğimi, işveren ve vekilini tamamen serbest irademle ibra ettiğimi beyan ederim.

Tarih :

İmza :

Adı, Soyadı :

İkamet Adresi :

İşyeri Unvanı :

İşyeri Adresi :

 

 

İşveren tarafından fesih ibraname 

İşveren tarafından yapılan fesihte hesaplanan ödemeler ibranamenin altına yazılmalıdır.

İBRANAME

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen işyerinde XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX tarihleri arasında çalıştığım süre zarfında hak kazandığım normal ücret, fazla mesai ücreti, kıdem ve ihbar öneli, hafta tatili ve genel tatil, ulusal bayram tatili ücretleri, ikramiye ve diğer sosyal yardımlar dahil olmak üzere bütün ücretlerimi aldığımı, 4857 sayılı İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ile iş sözleşmemden doğan bütün haklarımı işverenden, tam ve noksansız bir şekilde tahsil ettiğimi, işveren ve gerekse vekilinden bu iş sözleşmesi ve sözleşme sırasında vukuu bulan iş kazası veya vs. sebeplerle hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, İş Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerindeki hükümlerle ilgili talepte bulunmayacağımı, bunlardan dolayı haiz olduğum ve olabileceğim her türlü dava haklarımdan feragat ettiğimi, işveren ve vekilini tamamen serbest irademle ibra ettiğimi beyan ederim.

Tarih :

İmza :

Adı, Soyadı :

İkamet Adresi :

İşyeri Unvanı :

İşyeri Adresi :

ALINACAK ÖDEMELER DÖKÜMÜ

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu