İK Blog

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Tazminatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

İhbar tazminatı nedir, hangi durumlarda oluşur, şartları nelerdir, gibi bir çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

İş dünyasında, çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkilerde bir dizi düzenlemeler ve kanunlar bulunur. Bu kanunlar, çalışanların haklarının korunması ve işverenlerin iş hukuku kurallarına uyması, adil ve dengeli bir iş ilişkisi sağlamayı amaçlar. Bu yazıda, “ihbar tazminatı” konusunu ele alıyoruz. İhbar tazminatı, çalışanların iş ilişkisini sonlandırmaları durumunda hak ettikleri bir tazminat türüdür.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, bir çalışanın işveren ile hukuki ve meşru bir şekilde iş ilişkisinin sona erdirileceğinin tebliğinin ardından hak edilen tazminat miktarını ifade eder. İşte ayrılma kararını işçi verdiyse işçi, işten ayrılma işverene belli bir süre önceden haber vermekle yükümlüdür. Bu süre, ülkeden ülkeye değişebilir. İşçi, ihbar süresi boyunca normal çalışmasını sürdürür ve işveren de bu süre zarfında işçinin yerine birini bulmak için gerekli önlemleri alır. İhbar süresi sona erdikten sonra iş ilişkisi sona erer ve çalışanın ihbar tazminatı talep etme hakkı doğar.

kıdemtazminatı

İhbar Tazminatının Amacı Nedir?

İhbar tazminatı hem çalışanı hem de işvereni korur. İşçi, işveren tarafından işten çıkartılıyorsa çalışanın belirli bir süre boyunca gelir kaybetmemesini ve yeni bir iş bulana kadar çalışmaya devam etmesini güvence altına alır. İşveren içinse ayrılan çalışan yerine yeni birisini bulabilmesi için ona zaman tanır. Çalışanlar, ihbar süresi boyunca normal maaşlarını almaya devam ederken iş arama sürecine odaklanabilir ve finansal güvence sağlamış olurlar. İşverenlerse çalışanların aniden gitmesini engellemiş olurlar. Yani ihbar tazminatı, iş ilişkisinin adil bir şekilde sonlandırılmasını destekler diyebiliriz.

İhbar Tazminatı Neden Önemlidir?

İhbar tazminatı, çalışanların iş ilişkisini sonlandırmaları durumunda mali güvenliklerini sağlamaya yardımcı olur. Çalışanlar, yeni bir iş bulma sürecinde gelir kaybetmeden yaşayabilir ve finansal olarak daha güvende hissederler. Ayrıca, ihbar tazminatı çalışanlara, işverenin iş ilişkisini aniden sonlandırması durumunda adaletin sağlanmasını sağlar. Bu tazminat, çalışanların işverenin keyfi kararlarına maruz kalmadan işlerini güvenle terk etmelerini sağlar.

kovulmak isten ayrilma

İşçi ve İşverenin Uyması Gereken Yükümlülükler

İş Kanunu’nun 17. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri tarafından düzenlenmektedir. İhbar tazminatıyla ilgili temel şartlar sıralanmıştır.

 1. İşçinin İhbarda Bulunma Hakkı: İşçinin iş ilişkisini sonlandırmadan önce işverene yazılı olarak ihbarda bulunma hakkı vardır. İşçi, genellikle sözleşmede belirtilen süre kadar önceden işverene ihbarda bulunmak zorundadır. İhbar süresi, işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak belirlenir.
 2. İşverenin İhbarda Bulunma Hakkı: İşveren de iş ilişkisini sonlandırmak istediğinde, işçiye belirli bir süre önceden yazılı olarak ihbarda bulunmak zorundadır. Bu süre, işçinin çalıştığı süreye ve mevzuatta belirtilen diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 3. İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplaması: İhbar süresi, işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak belirlenir. Türkiye’deki mevzuata göre, işçi için ihbar süreleri şu şekildedir:
  • 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta,
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla çalışanlar için ise her yıl için 2 hafta süre eklenerek hesaplanır.

  İhbar süresi yerine, işveren ve işçi arasında anlaşma sağlanabilir ve işçiye ihbar süresine denk gelen bir tazminat ödenebilir.

 4. İhbar Süresinin Ücretli İzin Olarak Kullanılması: Türkiye’de iş kanunu, işçiye ihbar süresi boyunca ücretli izin hakkı tanımaktadır. İşçi, işverene ihbarda bulunduğu süre boyunca çalışmak yerine ücretli izin kullanabilir.
 5. İhbar Tazminatı Miktarı: İhbar tazminatı miktarı, işçinin brüt ücretine ve çalıştığı süreye bağlı olarak hesaplanır. İhbar tazminatı, işçinin son ücretinden ve çalışma süresine göre belirlenen ihbar süresinden hesaplanır.

aday deneyimi

İhbar Tazminatının Şartları Nelerdir?

 • İşçi, işverene yazılı olarak ihbarda bulunmalıdır. İhbar, işçinin istifa etmesi veya işveren tarafından işten çıkarılması gibi durumlarda geçerlidir.
 • İhbar süresi, işçinin çalıştığı süreye ve işverenin bildirim süresine bağlı olarak hesaplanır. İşçi, ihbar süresi boyunca normal çalışmasını sürdürürken, işveren de bu süre zarfında işçinin yerine geçecek birini bulmak için gerekli önlemleri alır.
 • İhbar süresi içinde çalışmak yerine işçiye ücretli izin verilmesi durumunda, ihbar tazminatı miktarı bu süre boyunca alınan ücretler üzerinden hesaplanır.
 • İşverenin işçiye bildirimde bulunmaması veya bildirimi yeterli süre önceden yapmaması durumunda, işçi ihbar süresi boyunca çalışmak zorunda kalmadan ihbar tazminatı talep edebilir.
 • İşçinin ağır bir ihlalde bulunması, işverene haklı nedenle işten çıkarma hakkı tanır ve bu durumda ihbar tazminatı talep edilemez.
 • İşveren tarafından işten çıkarılan veya istifa eden işçi, ihbar tazminatını yasal süre içinde talep etmelidir. İhbar tazminatı talebinin işverene bildirilmesi genellikle yazılı olarak yapılır.

isten kovulma

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İhbar süresi, çalışanın çalıştığı süreye, pozisyonuna, yerel yasalara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Birçok ülkede, çalışanın işverene bildirim yapmadan ayrılması durumunda, iş kanunlarına göre bir tazminat ödenmesi gerekmektedir.

İşçinin yemek ve yol yardımı gibi sosyal hakları da giydirilmiş ücrete eklenir. İhbar tazminatı çıkartılırken işçi kıdemine denk gelen bildirim süresinin her haftası yedi gün olacak şekilde hesaba dahil edilir. Toplam ihbar tazminatı gün sayısı ile sürekliliği devam eden brüt ödemelerin günlük miktarı çarpılarak hesaplama yapılır. Bu hesaplama ile bulunan sonuç işçinin brüt ihbar tazminatını gösterir. İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi dışında kesinti yapılamamaktadır.

İhbar tazminatı, çalışanların iş ilişkisini sonlandırmaları durumunda hak ettikleri bir tazminat türüdür. İhbar süresi boyunca normal maaşlarını almaya devam eden çalışanlar, yeni bir iş bulma sürecine odaklanırken finansal güvence sağlar. Bu tazminat, iş ilişkilerinin adil bir şekilde sonlandırılmasını destekler ve çalışanların ekonomik olarak zarar görmesini önler. İhbar tazminatı, çalışanların işverenleriyle olan ilişkilerindeki dengenin korunmasına yardımcı olur ve çalışanlara hak ettikleri saygıyı gösterir.

 

Haksız Fesih Sonrası İşe İade Davası

Kentsel Dönüşüm

Editör

İnsan Kaynakları İçerikleri mail: editor@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu