Mobbing Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır? Mobbing türleri nelerdir?Çalışma hayatında sık rastlanan bir durum olan mobbing hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sizin için derledik. İşte detaylar;

Çalışma hayatında bulunan herkesin yaşamında işyeri ve çalışma arkadaşları ciddi yer tutar. Öyle ki bir çoğumuz iş yerimizde, evimizde geçirdiğimizden çok daha fazla zaman geçirir, iş arkadaşlarımızla başka kimseyle olmadığı kadar sık iletişim kurarız.

Hal böyle olunca işyerinde ve iş arkadaşlarımızla alakalı problemler, olumsuzluklar yaşama ihtimalimiz de oldukça yüksektir. Ve  bu olumsuzlukların en ciddilerinden biri de maalesef mobbingdir. Mobbing son yıllarda ülkemizde daha da dikkatle ele alınan bir konu haline gelmiştir. Nitekim öyle de olmalıdır. Çalışma hayatındaki herkesin en azından ana hatlarıyla bilgi sahibi olması gereken mobbing hakkında okuması ve anlaşılması kolay yazımızı sizin için kaleme aldık.

Peki Mobbing nedir?

Mobbing, iş yerinde bir ya da birden fazla çalışana belirli bir süre boyunca sistemli olarak yapılan ve yıldırma, işten ve iş yerinden uzaklaştırma, pasifize etme, baskı altına alma gibi amaçlarla ve kötü niyetle gösterilen davranış, tutum ve tavırlar bütünüdür.

Mobbing hedef kitleleri kimlerdir?

mobbing ile ilgili görsel sonucu"

Genellikle en yaratıcı, etik ve yetkin olanlar. Bunun nedeni, diğer çalışanların işyerinde kendi pozisyonuna tehdit olarak algılamasıdır. Denetim otoriteleri aynı zamanda mobbing için önemli bir hedeftir. Bu durumlarda astlar, birbirleriyle işbirliği yaparak denetleyicilerini zayıflatırlar. Kadınlar, genç işçiler ve yaşlı çalışanların hedef alınma riski daha yüksektir ve sosyal hizmet, sağlık ve eğitim gibi belirli alanlarda mobbing oranları özellikle yüksektir.

Mobbing nasıl ortaya çıkar?

Mobbing her zaman ilk seferde gözle görülen bir davranışla ortaya çıkmayabilir. Hatta genelde sistematik ve sürekli şekilde yapıldığı için fark etmek ya da emin olmak zaman alabilir. Mobbing aşağıdaki şekillerde kendini gösterebilir;

 • Çalışana kendisinin değersiz hissettirilmesi,
 • Çalışana güvenilmediğinin hissettirilmesi,
 • Çalışanın mesleki bilgi ve yeterliliğinin sorgulaması,
 • Çalışana belli bir zaman aralığı içinde yetiştiremeyeceği kadar iş verilmesi,
 • İşle alakalı ya da özel bir bilginin paylaşılmaması,
 • İşyeri içinde gruplaşmaların ortaya çıkması, çalışanın grup dışında bırakılması.

Bu yüzden çalışanların maruz kaldığı tavır ve davranışların mobbing olup olmadığını anlamaları için yukarıdaki ve benzeri durumları yaşayıp yaşamadığını sorması gerekir.

Kaç çeşit mobbing vardır?

mobbing ile ilgili görsel sonucu"

Hiyerarşik yapı içinde mobbing iki farklı şekilde görülebilir. Bunlar;

Dikey mobbing; genelde üstlerin, astlarına uyguladığı mobbing olarak karşımıza çıkar. En çok görülen mobbing türüdür. Bununla birlikte nadiren de olsa astların üstlerine mobbing uyguladığı da görülür. Yeni gelen bir yöneticinin kabullenilmemesi, yöneticinin bir kararından ya da davranışından rahatsız olunması gibi durumlarda görülebilir.

Yatay mobbing; aynı düzeyde, aynı pozisyonda ya da hiyerarşik yapıda aynı basamakta olan çalışanların birbirine uyguladığı mobbing türüdür. Ekip içinde öne çıkma arzusu, hırs, kariyer kaygısı gibi sebepler yatay mobbingin en bilinen sebeplerindendir.

Mobbing türleri nelerdir?

Tüm mobbing eylemlerinin, kötü niyetli niyet ve işyerinin düşmanlık ve taciz duygusu gibi, bu eylemlerin mağdur için yaptığı gibi, ortak noktaları vardır. Bazı mobbing örnekleri:

 •  Belirli bir çalışan hakkında bir söylenti yaymak
 •  İşçinin ofiste tecrit edilmesi
 •  Çalışanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmak
 • Çalışanın işten ayrılmasını sağlamaya çalışmak
 • Konuşurken sözünün kesilmesi
 • Küskünlükler
 • Yok sayılma
 • Lakap takma
 • Görmezden gelinme
 • Yapılan işin sabote edilmesi
 • Sürekli suçlanma ve eleştirilme
 • Uygunsuz şakalar yapılması
 • Statünün küçümsenmesi
 • Cinsel tacize maruz bırakılması
 • Sözlü ya da yazılı tehdit
 • Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme
 • Motivasyonun kırılmaya çalışılması
 • İş performansının dışında işler verilmesi
 • Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere yönlendirilmesi

Mobbingin etkileri nelerdir?

mobbing ile ilgili görsel sonucu"

Mobbing, kurbanların moralini ve iş performansını büyük ölçüde etkileyebilir. Yönetim, mobbing olaylarını ele almak için hiçbir şey yapmadığında ve bu davranışın devam etmesine ve büyümesine izin verirse, etki daha da yoğunlaşır. Mobbing’in kurban üzerindeki bazı etkileri şunlardır:

 • İş için daha az heves
 • Günlük görevlerine odaklanamama
 • Meslektaşlarından yoğun bir şekilde tecrit ve güvensizlik
 • Artan kaygı ve stres Zorbalık yapan taraflar için görevlerin yerine getirilmemesi ve / veya istifa etmek (genellikle işvereni gerçek neden hakkında bilgilendirmeden).

Böylece iş yerindeki mobbing nedeniyle ciddi aksamalar olabilir. Mobbing, bir iş gücünün genel bütünlüğünü ve moralini bozabilir ayrıca her boyuttaki işletmeyi etkileyebilir. Bu da yıllar içinde kârda önemli kayıplara neden olabilir.

Mobbingin şirkete etkileri nelerdir?

Mobbingin diğer çalışanlara ve iş yerine de zararları söz konusudur. Bir iş yerinde bir ya da birden çok çalışanın mobbinge maruz kalması, o iş yerinde hem mobbinge maruz kalan hem de bu duruma şahit olan çalışanların performansında düşüşe sebep olacaktır. Mobbingin iş yerine ve diğer çalışanlara olan etkilerini;

 • Verimliliğin düşmesi,
 • Çalışan-çalışan ve çalışan-yönetici ilişkilerinin bozulması,
 • Güven duygusunun yitirilmesi,
 • Devamsızlıkların, izinlerin ve raporların artması,
 • İş yeri sadakatinin azalması,
 • İstifaların artması
 • Çalışan sirkülasyonunun artmasına bağlı olarak nitelikli ve tecrübeli çalışanların kaybedilmesi,
 • Şirket isminin ve marka değerinin zedelenmesi riski olarak sıralayabiliriz.

Mobbing nasıl ispatlanır ve nereye başvurulur?

mobbing ile ilgili görsel sonucu"

Mobbing’e maruz kalanlar;

 • Alo 170,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • TBMM,Anayasa Mahkemesi,
 • Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER),
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
 • Kamu Denetçiliği Kurumu,
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu
 •  İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları’na başvurabilirler.

Mobbing’e uğradığını düşünen çalışan kendisine uygulanan davranışlarla ilgili açık ve net deliller toplamaya başlamalıdır. Bu noktada şahitler, maaş kesme varsa bordrolar, kamera kayıtları, e- mailler, kullanılan ilaç faturaları, verilen işlerle ilgili belge ve örnekler alınarak delil olarak sunulabilir. Çünkü yargıya intikal eden davalarda delil etkin bir yargılama için önemlidir. Kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm çalışanlar şikayet ve bilgi almak için 7 gün 24 saat ALO 170 Hattına başvurabilirler. Şunu unutmamakta fayda var; İşverenler, nasılsa açığa çıkmaz düşüncesiyle mobbingi neredeyse kendilerine hak görmekte ve bu durum sık sık kullanılan bir yöntem olduğu için, çalışanların haklarını sonuna kadar savunması ve geri adım atmaması gerekir. Çünkü atılan her geri adım, mobbing uygulayanı daha da güçlendirecektir.

Mobbing örnekleri ve mobbigle mücadele yöntemleri…

Mobbing’e Uğrayan Çalışan Neler Yapabilir?

Etiketler

Ilaydag

İş hayatı ve insan kaynakları ile ilgili çok çeşitli içerikler

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı