İK Blog

Plaza Dili Sözlüğü

Plaza dili kelimeleri ve anlamları

İçindekiler

Bir dil bir insan iki dilin ne olacağı hiç belli olmaz. İş hayatında sıkça kullanılan ifadelerin anlamlarını bir araya topladık.

İşte internetin en geniş plaza dili sözlüğü.

Overload olmak ne demek?

Overload olmak : Aşırı iş yükü olan; yüklenme hali.

Overlod oldum ne yapacağımı şaşırdım işler üstüste geliyo.

Aksiyon almak ne demek?

Aksiyon almak : Harekete geçmek, konuyla ilgili bişiy yapmak.

Satışların düşmesiyle ilgili aksiyon aldık mı?

Push etmek ne demek?

Push etmek : Giden bir işi ittirmek, zorlamak, yakın takip etmek.

Yeni proje lansmanı bizim için önemli puş edelim lütfen.

Assign etmek ne demek?

Assign etmek : Bir iş için görevlendirmek, işleri dağıtmak.

Sen elindeki işleri essayn et iş yükünü azalt.

Third party ne demek?

Third party : Taşeron firma.

Olmazsa tört party ile çözeriz.

Canlıya almak ne demek?

Canlıya almak : Sistemi çalışır duruma getirmek/başlatmak.

Data girişleri bitsin sistemi canlıya alalım.

Forwardlamak ne demek?

Forwardlamak : Gelen posta iletisini ilgili kişilere aynen göndermek.

O maili tüm yöneticilere forvırtlayalım.

Print almak ne demek?

Print almak : Belgenin yazıcıdan baskısını almak.

Şunu bir print alıp getirebilir miyiz?

For your info ne demek?

For your info : Sen de bil (Bilgine)

Bu rapor bana gelmiş size iletiyorum fyi.

Brain storming yapmak ne demek?

Brain storming yapmak : Karşılıklı fikir teatisinde bulunmak.

Arkadaşlar task hakkında acil breyn storming yapmalıyız.

Sales meeting ne demek?

Sales meeting : Satış toplantısı

Bu konuyu seylıs miitingte gündeme alalım.

Off day ne demek?

Off day : Tatil günü

Yarın ben offum

Schedule ne demek?

Schedule : Takvim/gündem

Bu konuyu schedule ümüze alalım lütfen.

Training ne demek?

Training : Eğitim

Olmazsa seni bu konuyla ilgili treyninge yollayalım.

Qualification ne demek?

Qualification : Meziyet,yetenek, yetkinlik.

Ekibin kualifikeyşınını arttırmamız şart.

Konfirm etmek ne demek?

Konfirm etmek : Onaylamak.

Bi havale gönderdim konfirm eder misiniz?

Update etmek ne demek?

Update etmek : Yeni verilerle güncellemek.

Bu raporu apdeyt edelim veriler değişti.

Feedback Session ne demek?

Feedback Session : Geri Bildirim Seansı. Kişilerin birbirlerine fırsatlarını söyledikleri toplantı.

Ekibimle bir fiidbek seşın set edeceğim.

Deadline ne demek?

Deadline : Birşeyi yapmak için size sunulan son zamandır, Projenin Bitiş Tarihi.

Dedlayn yaklaşıyor elimizi çabuk tutmamız lazım.

Start vermek ne demek?

Start vermek : Başlamak.

En geç hafta sonuna kadar start vermemiz lazım.

Down olmak ne demek?

Down olmak : Morali bozulmak. Motivasyonu düşmek.

Müdürün konuşmasından sonra tamamen davn olmuş durumdayım.

Focuslanmak ne demek?

Focuslanmak : Odaklanmak.

Sadece bu konuya fokuslanalım.

Lead etmek ne demek?

Lead etmek : Liderlik etmek konuyla ilgili sorumlu olmak.

Bu konuyu sen liid eder misin?

Set etmek ne demek?

Set etmek : Ayarlamak / Organize etmek

Hemen bir toplantı set edelim.

Brieflemek ne demek?

Brieflemek: Projeyle ilgili yazılı olarak bilgilendirme yapmak.

Projenin brifini bana yollar mısınız?

Concern ne demek?

Concern : Endişe, Tereddüt

Bu proje hakkında konsörnlerim var.

Emotional Bond ne demek?

Emotional Bond : Duygusal Bağ

Arkadaşlar ekiplerinizle aranızda hiç imoşınıl bond yok. Böyle olmaz.

Farewell ne demek?

Farewell : Veda

Farewell yemeği için toplanıyoruz.

Inline olmak ne demek?

Inline olmak : Konuyla ilintili olan.

Konuyla ilgili inlayn mesajlara bakabilirsiniz.

Konsolide etmek ne demek?

Konsolide etmek : İşleri toparlamak/birleştirmek.

Tüm raporları konsolide edip paylaşacağım.

Must ne demek?

Must: Zorunluluk

Bu yıl pazar payı almak bizim için mast.

Nice to Have ne demek?

Nice-to-Have : Olsa Güzel Olur.

Raporda tarihler mutlaka olsun saat kırılımları da olursa nays to hev tabii.

Urgent ne demek?

Urgent : Acil

Urgent meeting talep ediyorum please.

Wouv Effect ne demek?

Wouv Effect : Heyecanladırıcı, Etkileyici Sonuç.

Müşteride Wouv Effect oluşturmalıyız.

Timeline ne demek?

Timeline : Zamanlama.

Taymlaynı iyi programlamayız.

Recognize etmek ne demek?

Recognize etmek: Birini taktir etmek,takdim etmek; ismini veya yaptığı işi bir grup içerisinde telaffuz edip ön plana çıkarmak.

Ekibindeki isimleri tek tek sayarak rekognayz etti.

Reward & Recognation ne demek?

Reward & Recognation : Taktir ve Ödüllendirme. Daha çok teşekkür ödül törenlerinde kullanılır. Yapılan çalışma için alınan iyi değerlendirmeler.

Bu yıl rivord rikognişın programlarını etkin kullanmalıyız.

Suffer etmek ne demek?

Suffer etmek : Sıkıntı çekmek, cefa.

Bu terfiyi alana kadar çok safır etti.

Fine olmak ne demek?

Fine olmak: Uygun olmak. Onaylamak.

Senin için fayn sa benim için ok.

Accept etmek ne demek?

Accept etmek : Onaylamak;kabul etmek.

Anlaşmayı eksept ederlerse invitation yolla.

Invitation göndermek ne demek?

Invitation göndermek : Davet etmek. Meeting talebi yollamak.

Perşembe öğleden sonrası için inviteyşın yolla.

Report etmek ne demek?

Report etmek : Raporlamak, şikayet etmek, bildirmek.

Direktöre riport ettim daha check etmedi.

Check etmek ne demek?

Check etmek : Kontrol etmek, gözden geçirmek.

Maili yolladım çek eder misin?

Headquarters (HQ) ne demek?

Headquarters : Genel merkez

Toplantı hetkuartırs’da yapılacak.

Verify etmek ne demek?

Verify etmek : Doğrulamak.

Henüz verifay edilmeyen bilgilere göre karlılığımız yükseldi.

Highlight etmek ne demek?

Highlight etmek : Altını çizmek vurgulamak.

Bu konuyu toplantıda haylayt etmemiz lazım.

Handle etmek ne demek?

Handle etmek : Başa çıkmak üstesinden gelmek.

O konuyu ben hendıl ederim.

Challange etmek ne demek?

Challange etmek : Zorlamak.

Ay sonuna kadar hedefi tutturmamız lazım ekibi biraz çelınç edelim.

Process ne demek?

Process : Akış, aşamalar.

Prosese ait tüm adımlar grafikte belirtilmiştir.

Finetune etmek ne demek?

Finetune etmek : İnce ayarını; son düzenlemelerini yapmak.

Raporu bu akşam fayntun edip göndericem.

Discuss etmek ne demek?

Discuss etmek : Tartışmak değerlendirmek.

Biz bu konuyu aramızda bir diskas edelim sana döneceğiz.

Best practice ne demek?

Best practice : Konuya ilişkin başarıya ulaşmış örnek; en iyi uygulamalar.

Bizim buradaki performans artışımız Avrupa’da best praktis olarak uygulanıyor.

Kpi ne demek?

Kpi : Şirketin hedeflerine ne kadar ulaşıldığı, strateji doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini gösteren parametreler.

Sürece ilişkin kipiay ları incelememiz gerekiyor.

Scorecard ne demek?

Scorecard : Karne; yapılan işlerin sonuçlarının sayısal verilerle gösterildiği tablo.

Sıkorkart daki tüm hedeflerimiz yeşil gözüküyor.

Comment ne demek?

Comment : Çekince; söylenecek söz.

Herhangi bir koment yoksa böylece kabul ediyorum.

Merge etmek ne demek?

Merge etmek : Birleştirmek.

İki projeyi aslında mörç etmeliyiz.

Match etmek ne demek?

Match etmek : Birbiri ile doğrulamak.

Burada bir hata var iki rapordaki veriler birbirini meç etmiyor.

Overquailifed ne demek?

Overquailifed : İstenenden fazlasına sahip aday veya çalışan.

Bu cv bizim için ovırkualifayt olur bunu eleyelim.

Comperation chart ne demek?

Comperation chart : Karşılaştırma tablosu.

Bu iki ürün için kompereyşın çart hazırlayıp analiz edelim.

Hard Copy ne demek?

Hard Copy : Herhangi bir belgenin çıktısı alınmış halde sunumu.

Belgeleri hard kopi olarak kargolar mısınız.

Soft Copy ne demek?

Soft Copy : Herhangi bir belgenin dosya halinin online paylaşılması.

Kargolamanıza gerek yok soft kopi olarak bana mail atın.

Sense yaratmak ne demek?

Sense yaratmak : Anlam ifade etmek.

Bu haliyle benim için sense yaratmıyor.

Cross Check ne demek?

Cross Check : Tekrardan farklı farklı kontrol edip üzerinden geçmek.

Biz yine de kros çek yapalım noolur noolmaz.

Support etmek ne demek?

Support etmek : Destek vermek.

Bu konuda Emre’yi sen saport eder misin.

As soon as possible ne demek?

As soon as possible : Olabilen en kısa zamanda.

Bu konuyu es suun es possiıl halletmemiz lazım.

Review etmek ne demek?

Review etmek : Gözden geçirmek.

Toplantı öncesi planımızı reviıv edelim.

Postpone etmek ne demek?

Postpone etmek : Ertelemek.

Bu konuyu şimdilik postpon edelim.

Charge etmek ne demek?

Charge etmek : Masrafı tahsil etmek.

Bu durumda ilgili tutarı sizden şarj etmek durumundayım.

Clarify etmek ne demek?

Clarify etmek : Açıklamak açmak.

Konuyu klerifay etmek gerekirse…

Alert etmek ne demek?

Alert etmek : Kırmızı alarma geçirmek ikaz vermek.

Tedbir almalıyız; sistemi bir alört etmemiz lazım.

Excuse ne demek?

Excuse : Özür.

Bu konuda bizim bir eksküüzumuz olacak. Daha sıkı çalışabilirdik.

Clear ne demek?

Clear : Anlaşılır, tamamen anlaşılan soruya mahal bırakmayan.

Konu yeterince anlaşıldı mı arkadaşlar kıliyır mıyız?

Embed etmek ne demek?

Embed etmek : Gömmek, içine katmak.

O zaman personel meselesini de rapora embeyt et.

Know how ne demek?

Know how : O işi başkasının nasıl yaptığı. İş bilirlik.

Sen diğer lokasyona git bir nowhav yap.

Kick off meeting ne demek?

Kick off meeting : Herhangi bir proje için ilk başlangıç toplantısı. Başlangıç vuruşu.

Kik of miiting ile projeyi canlıya alacağız.

Wrap up meeting ne demek?

Wrap up meeting : Projenin;işin son kapanış toplantısı.

Rep ap miiting ile günü noktalayacağız.

Off the record ne demek?

Off the record : Kamera arkası; kimse duymadan; kayıtdışı.

Of dı rikord söylüyorum bu yıl şirkette işler pek iyi gitmiyor.

Penetration ne demek?

Penetration : Satışta farklı lokasyonda bulunabilirlik.

Önemli olan satış noktalarındaki penetrasyonumuzu arttırmak.

Road map oluşturmak ne demek?

Road map oluşturmak : Yol haritasını; yöntemleri ve yapılacakları belirlemek.

Bu konudaki kısa ve uzun vadeli rod mepimizi çıkardım.

Confidential ne demek?

Confidential : Gizli.

Bu konu konfidenşıl arkadaşlar.

Antant kalmak ne demek?

Antant kalmak : Uzlaşmak aynı fikri paylaşmak.

Bu konuda önce bir antant kalmalıyız.

To do list oluşturmak ne demek?

To do list oluşturmak : Yapılacaklar listesi oluşturmak.

Bunu önümüzdeki ayın tu du listine alır mısın.

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu