İnsan Kaynakları

2023 Personel Yemek ve Yol İstisnalarındaki Değişiklikler

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde 2023 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlara ilişkin belirlemeler yer almış ve GVK madde 23/8’de yer alan istisna tutarı 51 TL’den 110 TL’ye çıkarıldığı belirtilmiştir.

Hizmet erbabına nakit ödeme yapılmaksızın yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde; işverenlerce, hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı değildir.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda, bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 110 Türk lirasını aşmayan kısmı ve en yaygın olarak uygulanan; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve yemek hizmetinin, yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 110 Türk lirasını aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

  1. a) İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,
  2. b) Günlük yemek bedelinin 110 Türk lirasını aşmaması,
  3. c) Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması, gerekmektedir.

11/11/2022 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış ve bunu takiben yayımlanan 23/11/2022 tarihli ve 2022/20 Sayılı SGK Genelgesi ile ‘’yemek bedeli’’ adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’in prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verildiği duyurulmuştur. 5 Ocak 2023 tarihli ve 2023/3 sayılı “Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar” konulu genelgesinde ise “prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parasını nakit veya kart fark etmeksizin ” günlük 78 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında 4/(a) kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı;

333,60 TL (günlük asgari ücret) x %23,65 = 78,90 TL (Günlük) olarak uygulanacak olup

110-78,90 TL =31.10 TL (Günlük) yemek yardımı SGK primine tabi olacaktır.

Yemek kartlarına/çeklerine/kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların/çeklerin/kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir.

Yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde Kurumun prim kaybı işverenlerden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir. Ayrıca Asgari Ücret Yönetmeliğinin “İşverenin Sorumluluğu” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan “İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekmektedir.

Buna göre brüt asgari ücretin (prime esas kazanç alt sınırı) içerisine yemek bedeli tutarı dâhil edilmeyecektir.

01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla uygulanacak gelir vergisinden istisna yol yardımı tutarı 30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

2023 Yol ve Yemek Yardımı Gelir Vergisi İstisnaları

İstisnaÖdemeTutar (Günlük)
Gelir Vergisi İstisnasıYemek Yardımı110 ₺
Yol Kartı56 ₺

 

Yol yardımlarında ise nakit yol parasının herhangi bir istisnası bulunmazken, yardımın yol kartına bakiye yatırılması şeklinde yapılması halinde günlük 56 TL’lik istisna uygulanabilmektedir. Bu yardımın servis şeklinde sağlanması durumunda da bordroya konulmadan muhasebede gider olarak gösterilmelidir.

Yol ve Yemek Yardımı Kıdem Tazminatına Dahil Midir ?

İşverenin işçiye sağladığı ücret dışındaki ek sosyal menfaatlerin hesaplamaya dahil edilmesiyle elde edilen ücret giydirilmiş ücrettir. Bu menfaatler yemek, yol ücreti, ikramiye, sağlık sigortası gibi birtakım haklardır.  Bu nedenle kıdem tazminatı hesaplanırken bu hakların eklenmesi gerekmektedir.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde ait kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş belirlenmiştir. (Açıklanan tavan tutarı memur maaşı zammına gelen ek zamdan önce belirlenmiş olup %30’a arttırılan memur maaş zam oranının TBMM’de Kanunlaşması sonrasında kıdem tazminatı tavan tutarına da güncelleme yapılacağı beklenmektedir)

İşverenliğin istemesi durumunda kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesinde herhangi bir engel yoktur. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatı çalışanların yıllar boyunca sarf ettiği emeğin karşılığı olması neticesinde gelir vergisi ve SGK primleri açısından istisna kapsamındadır.

Eğer işveren tavanın üzerinde bir tazminat ödenmesine karar vermişse tavanı aşan kısım gelir vergi ve sigorta primine tabi tutularak hesaplanması gerekmektedir.

 

Kentsel Dönüşüm

Özgül Paşaoğlu

Sgk ve Bordro Uzmanı Özgül Paşaoğlu ile güncel mevzuatın işleyişinde nokta atışlar yapın

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu