İnsan Kaynakları

Bankacılık Sektöründe İK’nın Önceliği Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi

Mercer, bankacılık sektörünün insan kaynakları stratejilerini incelediği ve değerlendirdiği ‘Mercer Türkiye Bankacılık Sektörü Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Bankacılık sektörü, pandemide uzaktan çalışma uygulamalarına en hızlı geçen ve adapte olan sektörlerden biri oldu. Teknolojik altyapının güçlü olması ve alternatif kanalların pandemi öncesi dönemde de bankaların büyüme stratejileri arasında yer alması, adaptasyonun hızına önemli ölçüde katkı sağladı.

Mercer Türkiye, pandemiyle birlikte hibrit çalışma açıklamalarının art arda geldiği bankacılık sektöründe rol alan 15 bankanın katıldığı ‘Bankacılık Sektörü Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Nisan ayında gerçekleştirilen ankete göre 2021’de bankacılık sektöründe insan kaynaklarının en önemli gündemi çalışan bağlılığı ve deneyimi oldu. Ücret artışının ortalama yüzde 14 olarak gerçekleştiği sektörde, bankaların yüzde 73’ü 2021 ve sonrası için prim ve performans sistemini gözden geçirmeyi planlıyor. Dijitalleşmenin hız kazanması ile birlikte çalışanların da özellikle dijital becerilerini geliştirmek üzere eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik ilgili ve ihtiyaçları artıyor. Akıllı otomasyon ve yapay zeka sektörde en ön plana çıkan beceri ihtiyaçları arasında yer alıyor.

Araştırma’nın detaylarıyla ilgili Mercer Türkiye Kariyer Bölümü İş Geliştirme Direktörü Şadiye Azışık Kılcıgil ile konuştuk.

Sadiye Azisik Kilcigil

2021 ve sonrası için bankacılık sektörünün İK ajandası nedir? 

Mercer Türkiye olarak Nisan ayı içerisinde bankacılık sektörüne özel düzenlediğimiz anketimizin çıktılarına göre insan kaynaklarının 2021 ajandasındaki öncelikli konu başlıkları; yüzde 62 ile çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimi, yüzde 52 ile yeni iş modellerinin tasarımı (uzaktan çalışma, hibrit, ofis vb.), yüzde 31 ile insan kaynakları dönüşümü, yüzde 31 ile gelecek beceri setlerinin belirlenmesi (teknik ve davranışsal), yüzde 31 ile stratejik yetenek yönetimi (yetenek belirleme, yedekleme politikaları vb.) olarak ön plana çıkıyor.

Bankacılık sektöründe uzaktan çalışmaya geçiş nasıl olacak?

Diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü için de uzaktan çalışma konusu önceliğini ve önemini sürdürüyor. Anket katılımcılarımızın yüzde 47’si COVID-19 pandemisi sonrası dönemde uzaktan çalışma uygulamalarını kalıcı hale getirmeyi düşündüklerini, yüzde 53’ü ise konuyu değerlendirme aşamasında olduklarını belirtiyor. Bu kapsamda ön plana çıkan diğer konular bankaların halen daha COVID-19 pandemisi sonrasındaki esnek çalışma stratejileri ve yeni iş modellerini netleştirmemiş olmalarıdır. Öte yandan dikkati çeken diğer husus ise, özellikle bilgi teknoloji ekiplerinin bazı bankalarda sürekli olarak uzaktan çalışma düzenine geçmeye başlamış olmaları.

Çalışan ve şirket perspektifinden çalışma ortamlarının geleceği nasıl olacak?

Çalışan ve şirket perspektifinden çalışma ortamlarının geleceği konusu üzerinde halen çalışmalar devam ediyor. Konu bankacılık sektörünün 2021 İK ajandası içerisinde yüzde 52 oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Sektörde çalışma ortamlarının geleceği için COVID-19 sürecinin bitmesinin beklendiğine yönelik bir eğilim gözlemliyoruz. Çalışma ortamlarında ve iş modellerinde yaşanması muhtemel köklü değişiklikler çalışma ortamlarının geleceğinin şekillenmesi sürecinin zamana yayılmasına neden oluyor. Bu kapsamda çalışanlarının görüşlerini almak ve onların perspektiflerini sürece entregre etmek için bazı bankalar anket ve mülakat yöntemlerine başvuruyor.

Çalışan tercihleri ve roller nasıl değişiyor?

Zaman içerisinde dijital dönüşümün etkileri ve değişen iş ihtiyaçları ile paralel olarak farklı beceri ihtiyaçlarının artacağı ve bununla paralel olarak da rol bazlı ihtiyaçlardan daha çok beceri bazlı iş ihtiyaçlarının tanımlanacağı öngörülüyor. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte çalışanların da özellikle dijital becerilerini geliştirmek üzere eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik ilgili ve ihtiyaçları artış gösteriyor.

Pandemiyle birlikte bankacılık sektöründe yan haklarda ne gibi değişiklikler olacak?

COVID-19 sürecinde bankacılık sektöründe de genel sektöre paralel olarak yeni ödenekler ve yan haklar tanımlandığı gözlemleniyor. Bu kapsamda anket katılımcılarımızın yüzde 60’ı COVID-19 sürecinde uygulamaya alınan yeni bir yan hak ya da ödeneklerinin bulunduğunu belirtiyor. Uygulamaya alınan yan haklar ağırlıklı olarak internet yardımı, yemek çeki, iletişim desteği, teknoloji yardımı ya da ofise gitme tazminatı şeklinde.

Bankacılık sektöründe yaşanan bir diğer önemli gelişme ise sektörde esnek yan haklar uygulamasına yönelik artan ilgi. Anket katılımcılarımızın yüzde 50’si organizasyonları içerisinde esnek yan haklar uygulamasına geçmeyi düşündüklerini söylüyor.

Çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimi neden önemli?

Çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimi konusu yüzde 62’lik oranla bankacılık sektörü için en öncelikli konu durumunda ve bankaların 2021 insan kaynakları ajandası içerisinde ilk üç sıra içerisinde yer alıyor. Anket sonuçlarına bakıldığında sektörde gönüllü işten ayrılma durumunun yüzde 53’lük bir oranda olduğu ve COVID-19 öncesi seviyelere benzediği görülüyor.

Bankacılık sektöründe 2021 ücret artışları ne şekilde oldu? Bonus veya farklı ödeme şekilleri oldu mu?

Bankacılık sektörü için ücret artışı ortalaması yüzde 14. Sektörde alt çeyrek yüzde 12.6, üst çeyrek yüzde 15.1 şeklinde. 2020 yılında sektör ortalamasının genel sektör ücret artış ortalamasının altında kaldığını söyleyebiliriz.

Bonus ödemelerinde farklı bir uygulamaya giden bankaların oranı yüzde 20. Satış ekiplerine yönelik farklı bir aksiyon alan bankaların oranı ise yüzde 33 olarak görünüyor.

2021 sonrası için prim ve performans sistemi nasıl olacak?

Anket katılımcılarının yüzde 73’ü 2021 ve sonrası için prim ve performans sistemlerini gözden geçirmeyi planlıyor. Uzaktan veya hibrit çalışmayla birlikte performans gelişiminin desteklenmesi amacı ile geribildirim kültürünün önemi daha da artıyor. Performans sistemlerinin geribildirim paylaşımını ön plana çıkaracak şekilde yeniden tasarlanması insan kaynakları profesyonellerinin en önemli gündem maddelerinden biri.

Bankacılık sektöründe işe alım ve işten ayrılma durumları ne durumda?

İş alım oranları sektörün yüzde 67’ sinde COVID-19 öncesi seviyelerle benzerlik gösterirken, sektörün yüzde 27’sinde COVID-19 öncesine göre azalma görülüyor.

Sektörde gönüllü işten ayrılma oranları ise COVID-19 öncesi ile benzer seviyede; ancak gönüllü işten ayrılmalarda düşüş yaşandığı görülüyor.

 

İLGİLİ İÇERİKLER

Çalışan Bağlılığı Anketi Nasıl Yapılır?

 

Çalışan Bağlılığı Trendleri Neler?

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu