Çalışan Bağlılığı Anketi Nasıl Yapılır?

Çalışan bağlılığı anketi nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Tüm dünyayı etkileyen COVID 19 pandemisi sonrası çalışma kavramındaki değişiklikler şirketler için çalışan bağlılığı aktivitelerini daha da önemli hale getirdi. Uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleriyle çalışan bağlılığı motivasyon ve verimlilik konuları, önceki dönemlere kıyasla çok daha fazla öne çıktı. Artık şirketler çalışanlarının bağlılık oranlarını ve organizasyonlarındaki verimliliği daha fazla merak ediyor ve ölçümlüyor.

Şirketlerdeki çalışan bağlılık oranları, şirketlerin sektördeki konumlarına, tüketici tarafından tercih edilme yüzdelerine ve hatta borsa değerlerine kadar birçok başlığa etki ediyor. Bu nedenle özellikle global şirketler çalışan bağlılığını global ölçekte ölçümleyip raporluyor. Şirketlerin insan kaynakları departmanları ise çalışan bağlılığı ve organizasyonel gelişime oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

Peki çalışan bağlılığı anketi nasıl yapılır? Nereden başlamalı?

Çalışan bağlılığı ölçümü nedir?

Çalışan bağlılığı ölçümü şirketlerin çalışanlarından geri bildirim toplayarak organizasyonda görülmeyen aksaklıkları gidermesine yardımcı olan bir araçtır. Şirketler, çalışan bağlılığı anketiyle çalışanlarına kulak verdikleri gibi maliyetleri düşürme, yeni fikirler ile iş geliştirme şansı da elde ederler. Çalışan bağlılığı araştırmaları kurum içerisindeki işleyişin fotoğrafının çekilmesine yardımcı olduğu için yönetimsel kararların alınması aşamasında çıkan veriler kılavuz görevi de görür.

Çalışan bağlılığı anketi nasıl yapılır?

Çalışan bağlılığı anketi en az 2 yılda bir olmak üzere yılda bir veya 6 ayda bir olacak şekilde farklı periotlarda yapılabilir. Çalışan bağlılığı anketinde farklı başlıklarda organizasyondaki işleyiş sorgulanır. Çalışan bağlılığı anketinde sorgulanabilecek konu başlıkları;

 • Hiyeraşi,
 • Üst yönetime güven,
 • Çalışan mutluluğu,
 • Takım ruhu,
 • Kişisel gelişim,
 • İş özel hayat dengesi
 • Yönetici yetkinlik yeterlilikleri gibi konu başlıkları sorgulanır.

Çalışan bağlılığı anketi uygulamasında doğru ve verimli bir sonuç elde edebilmek için anket öncesinde çalışanlarla iletişimi doğru kurmak oldukça fazla önem taşır. Çalışanların çalışan bağlılığı anketinde sorulan sorulara herhangi bir nedenden dış baskıdan çekinmeksizin doğru ve tarafsız yanıt verebilmeleri gerekir. Gerek üst yönetim gerekse insan kaynakları nezdinde güven yaratmak kapsayıcı bir iş ortamı oluşturulması için ortaya konan iradenin şeffaf bir şekilde anlatılması ile mümkün olur.

Çalışan bağlılığı anketi sonrası

Çalışan deneyimi oluşturmanın 4 adımı olduğunu söylemek mümkündür;

 • Çalışanı anlamak,
 • Çözüm geliştirmek,
 • Çözümleri uygulamak,
 • Yapılan uygulamaların iletişimi.

Türkiye’de birçok şirkete çalışan bağlılığı ve iç iletişim süreçlerini tasarlayan TERFİ İç İletişim Ajansı Başkanı Mehmet Onur ile çalışan bağlılığı anketi için iletişim uygulamalarını konuştuk.

MehmetOnur terfiÇalışan bağlılığı anketleri iletişimi yapılırken şirketteki farklı segmentteki çalışanlar için farklı şekilde iletişim kurulması gerektiğini ifade eden Mehmet Onur, farklı segmentte çalışan çalışanların şirketten farklı beklentileri ve motivasyon kaynakları olduğunun altını çiziyor.

“İnsan kaynakları tarafında çalışan merkezli uygulamaları gerçekleştirmek, iyileştirmeleri hayata geçirmek kadar çalışanlara bunu doğru mesajla anlatabilmek de önem taşır. Hepimiz günlük hayatımızda ciddi bir mesaj bombardımanı altındayız. Bunca mesajın arasında şirkette yapılan güzel işleri çalışan nezdinde görünür kılmak farklı bir konsantrasyon gerektiriyor. Kimi zaman bazı şirketlerde son derece iyi niyetle, çalışan odaklı yapılan çok iyi uygulamaların bile, doğru bir iletişim kurulamadığı için çalışanlar tarafından yanlış anlaşıldığını, hatta çalışanları motive etmesi beklenirken demorolize ettiğine şahit oluyoruz. Çalışan iletişiminde dikkat edilmesi gereken yegane noktalardan biri, çalışan segmentasyonu. Maslak’ta plazada çalışan bir çalışan ile Adana farikada üretim hattında çalışan aynı şirketin çalışanı için şirketin değerler ve uygulamaları aynı derinliği içermiyor olabilir. Benzer şekilde sahada sürekli satış hedefleri doğrultusunda çalışan bir çalışan ile hibrit çalışan bir çalışanın da farklı beklenti ve motivasyon kaynakları bulunabilir. Çalışan bağlılığı anketinde nasıl ki sonuçlar ve aksiyonlar segment bazlı değerlendiriliyorsa iletişimde de farklı kurgular oluşturulmalı.”

İLGİLİ İÇERİKLER

Çalışan Bağlılığı Trendleri Neler?

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: [email protected]

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu