İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları 2020 Trendleri Neler Olacak?

İnsan kaynakları alanında 2020 yılında hangi uygulamalar önem kazanacak sizin için derledik;

2019, insan kaynakları gündemi açısından dijital çağa uyma ve dijital dönüşüm ile birlikte insan faktörünün önemini daha iyi kavrama konularında bizleri düşünmeye iten bir yıldı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan kaynakları alanında da değişimlerin gerçekleştirildiğine şahit oluyoruz. Bu sebeple dönüşüme ayak uyduramayanların geri planda kalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknolojiye ayak uydurmak, trendleri takip etmek ve geleceği ön gören adımlar atmanın önemi git gide artıyor.

2019 yılında düzenlenen insan kaynakları etkinliklerinde gündemde konuşulan ana konu başlıkları, yetenek yönetimi, işveren markası, kültür, liderlik ve tüm bunların dijital dönüşüm yolculukları idi. Dijital dönüşümün İnsan Kaynakları dünyasını etkileyen ana sorular ise;

“Dijital dönüşüm ile birlikte İK trendleri neler olacak? Liderler dijital çağa nasıl ayak uyduracak? Yeni dünyayla birlikte çalışanların yetenek yönetimi nasıl olacak? Sosyal zeka faktörü hayatımızın hangi alanlarını etkileyecek? Geleceğin iş gücü nasıl olacak? Geleceğin meslekleri neler olacak?” olmuştu.

2019 yılını geride bıraktığımız bu dönemde, artık bizi meraklandıran konu ise 2020 yılında İK dünyasının gündeminde neler olacağı. Peki 2020 yılında insan kaynakları gündeminde neler olacak?

İK Magazin olarak sektörün önde gelen yöneticilerine 2020’de İK dünyasını nelerin beklediğini ve kendi 2020 İK gündemlerini sorduk, işte yanıtlar;

 

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar

215 NK 0658.son“QNB Finansbank olarak, dijital çağ ile birlikte insan davranışlarında yaşanan değişimi, kurumun ihtiyacı olan değişim ve toplum beklentileri ile birleştirerek verimliliği artırmayı planlıyoruz. Teknolojik gelişmelere açık, analitik ve yaratıcı düşünme, aktif öğrenme, kritik düşünme ve analiz yeteneği olan karmaşık sorunları çözme, liderlik ve sosyal etki alanlarındaki ekiplerin gelişimine odaklanıyoruz.

Projelerimizi ve uygulamalarımızı üç ana hedefimiz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz: Sürdürebilirlik olmak, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin etkisini artırmak, çalışanlarımızın liderlik ve teknik gelişimlerine sürekli yatırım yapmak. Sürdürebilirlik kapsamında, yetenek kazanımı ve gelişimi, hem banka hem de paydaşlar için önemli önceliği teşkil etmekte. Bu amaçla sürdürebilir başarıyı sağlamanın, bankanın saygınlığına, tercih edilebilirliğine ve doğal olarak da rakamlarına direkt etki ettiği görüşündeyiz. Her bir çalışanı bir yetenek olarak kabul edip devam ettiğimiz bu yolda, şimdinin ve geleceğin gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda çalışanlarımızı kapsamlı dijital ve teknolojik ortamlara hazırlıyoruz. Çalışan deneyimini düşünerek şirket kültür yönetimi ve teknolojik alt yapıyı göz önünde bulundurarak, yaptığımız geliştirmeleri bağlılık ve memnuniyetten aldığımız sonuçlara göre uygulamaya gayret ediyoruz.

Amacımız işveren ve çalışan arasındaki ilişkiyi daha iyi ve sağlam kılmak. Teknoloji hayatımızda daha fazla yer etmeye başlasa da insan odağında duygular ve kişiselleştirilmiş süreçler ön planda olmaya devam edecek. Mükemmel müşteri deneyimi kadar mükemmel aday ve çalışan deneyimi de çok önemli. Bunu yaparken değişmeyeceğine inandığımız tek şey “insanın önemi.” Bu bilinçle çalışmalarımızı “Finansçı’yı tanı, Finansçı’yı dinle” yaklaşımıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

 

DHL Express Türkiye İnsan Kaynakları ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayla Çetinbora

Ayla Çetinbora

“Son dönemde şirketlerin insan kaynakları yönetiminde en önemli gündemlerinden biri yeni nesil çalışanların talep ve beklentilerini karşılayacak uygulamalarla genç yetenekleri çekmek ve mevcut çalışanların sadakatini artırmak. 2020 yılında da bu yönde adımlar devam edilecek. Çünkü bunun başarılması yönetim anlayışında köklü bir dönüşüm gerektiriyor. Esnek çalışma saatlerinden dinlenme ve eğlenme alanlarını içeren ofis tasarımlarına, iş başvuruları ve görüşmelerin dijitalleşmesinden süreçlerin daha hızlı ve şeffaf hale dönüştürülmesine kadar her alanda yeni düzenlemeler yaygınlaşıyor. Ancak bütün bu yeni nesil odaklı dönüşüm içinde tecrübenin önemi de unutulmuyor. Çok genç CEO’lar deneyimli yöneticilerle çalışmayı tercih edebiliyor.

DHL Express, müşteri memnuniyeti odaklı bir şirket olarak, taklit edilemeyecek en önemli gücünün çalışanları olduğunu ve onların mutluluğunun müşteri memnuniyetinin kilidi olduğunu iyi bilen bir şirket. 2020 yılında da bu temel prensipte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim için önemli gündemlerden biri, 135 milyon Euroluk yatırımla genel müdürlük binamızın ve operasyon merkezimizin İstanbul Havalimanındaki yeni yerine taşınması olacak. Bu heyecanı tüm ekibe yaygınlaştırmak ve çalışma alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak için ofis tasarımını çalışanlarla birlikte yürütüyoruz. Ayrıca genç yetenekleri kazanmak ve adım adım gelişimlerini desteklemek, diğer bir deyişle kendi liderlerimizi yetiştirmek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl içinde tüm çalışanlarımıza yönelik kapsamlı Sertifikalı Uluslararası Uzman (CIS) eğitimlerinin yanı sıra özellikle orta kademe yöneticilere yönelik 2 yıl süreli çok özel ve kapsamlı bir program olan Şeflikte Mükemmellik Akademisi önemli bir gündemimiz olacak.”

 

Merck Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Mescioğlu

Gaye Mescioglu 2“Değişen ve dijitalleşen dünyada, teknolojik gelişmeler 2020 İK gündeminde yerini alacaktır diye düşünüyoruz. Öncelikle dijitalleşme, operasyonel süreçlerin azalmasına ve İK’nın stratejik rolüne önemli katkı sağlıyor. Ayrıca insan odaklı yaklaşım çerçevesinde, bu yıl da yetenek yönetimi ve çalışan bağlılığı İK dünyasının öncelikleri arasında yerini alacaktır. Merck Global’in İnsan Kaynakları ana stratejisi 3 ana bileşenden oluşmaktadır; Performans, Teknoloji ve İnsan. Bu kapsamda Merck Türkiye 2020 İK gündemimizdeki konular: Yetenek Yönetimi ve Kariyer Gelişimi, Güçlü Liderler, Bağlı Çalışanlar ve Dijitalleşme.

Merck’te ‘’Teknoloji’’ başlığı altında, İK olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önemle, operasyonel İK süreçlerinin sistemleşmesi ve çalışanların İK araçlarını self servis kullanabilmeleri için çalışmalarımıza başladık. Bu dijital dönüşüm sayesinde, operasyonel süreçlerimiz azalacak ve artık daha da fazla stratejik iş ortağı konumunda olacağız.

Merck’te “İnsan” başlığı altında “yetenek yönetimi ve kariyer gelişimi” en öncelikli alanımız. “Herkes bir potansiyeldir” kültürümüzden hareketle, Merck Türkiye İnsan Kaynakları ve yönetim ekibi olarak potansiyellerimizin gelişimine çok önem veriyoruz. 2020 gelişim projelerimizden biri çalışanlarımızın kişisel öğrenme ve gelişim hedeflerini destekleyen ve bu amaçla sağlam temelli ve gelişim odaklı çözümler sunan “Karma Mentörlük Programı”. Bu programla farklı fonksiyonlardan liderlerimizin, farklı fonksiyonlardaki çalışanlarımızla bilgi, beceri, tecrübe ve yetkinliklerini paylaştığı bir platform sunuyoruz.”

 

Pirelli Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker

Pirelli Serpil Kökşer“Şu ana kadar hiç görmediğimiz, tanık olmadığımız ve hayal bile etmediğimiz belirsizlikte ve karmaşıklıkta bir dünya ve bir gelecek ile karşı karşıyayız. Yapay zeka giderek hayatın birçok alanına girip daha fazla önem kazanmaya başlarken, yeni nesil genç iş gücü, iş hayatına daha da entegre olurken, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi yaşama dair gerçeklerimiz üzerindeki tehditler artarken, artık tüm bildiklerimizi bir kenara koyup, her şeyi baştan ve yeniden öğrenerek, üreterek ve değişime uyumlanarak, çalışan yönetimini ve deneyimini nasıl gördüğümüze dair öngörüleri ve bakış açılarını dönüştürerek İnsan Kaynakları süreçlerini yeniden formüle etmemiz şart. Bu anlamda İK profesyonellerinin hem rolü stratejik bir önem kazanmaya hem de ajandası yoğunlaşmaya ve geleceğe odaklı olmaya başladı.

Chatbot ve yapay zekâ merkezli modern işe alım yönetim sistemleri, İK departmanları için işe alım sürecini daha da hızlandıracak bir şekilde hayatımıza girdi. İşveren markası uygulamaları, değişen teknoloji ve yeteneğin beklentilerinin de sürekli değişmesinden dolayı her yıl önemini arttırmaya devam ediyor. Hem içerdeki mevcut çalışanları elde tutmak hem de gelecekte çalışan adayı olacak dışardaki potansiyel adayları etkilemek, en tepe yönetiminde gündeminde bir konu olarak yerini korumaya devam edecek. Bu sebeple şirketlerin işveren markalarını yaratıcı bir şekilde pazarlamak ve fark yaratarak ortaya koymak, insan kaynaklarının yoğun çaba harcayacağı başka bir konu olmaya devam edecek.

Hepsinin ötesinde, endüstri 4.0 ile beraber aslında ‘insan’ın öneminin artacağı kabul görmüş bir gerçek. Dolayısıyla, çalışanın bu değişime nasıl tepki verdiğini, uyum gösterdiğini gözlemlenmesi, tasarım odaklı düşünmek ve girişimci gibi üretmek ve yeni yüzyıl yetkinliklerini kazanmak ya da mevcut becerilerini dönüştürmek için kurumun çalışanı destekleyecek şekilde uygun gelişim ortamlarını sunması odaklandığımız diğer bir konu olacak. ”

 

Danone Su İnsan Kaynakları Direktörü İrem Önal

irem yeni 2“İK Dünyası kendini sürekli yenilemek ve şirket stratejileriyle İK programlarını buluşturacak ortak akıl geliştirmek durumunda diye düşünüyorum. Aynı zamanda, her zaman gündemimizde İK’ya kritik yetenek çekmek ve geliştirmek de olmalı.

2020’de, Danone Su olarak gündemimizde, kültür dönüşümü, yetenek stratejimizin daha da güçlendirilmesi ve sürekli gelişim var. Kültür dönüşümü için organizasyonumuzun her seviyesindeki çalışanımıza ulaşarak, onların şirket stratejisinin bir parçası olarak hissetmeleri, tek bir ekip tek bir güç olarak bir arada etkin çalışmaları ve bağlılıkları, mutlulukları için çalışıyor olacağız. Çalışanlarımızın şirket içindeki farklı kademelerde ve işlerde yer almalarını sağlayarak, kendilerini geliştirmelerini ivmelendireceğiz. Mavi Yaka Gelişim Programlarımız ve Liderlik Programlarımız bunlara birer örnek. Ek olarak, Stajyer programımıza odaklanarak, yetenekleri organizasyonumuza katıp, bizimle beraber bir kariyer yolculuğu hikayesi yazmaları için birlikte çalışacağız.  ”

 

Küresel İK Trendleri neler?

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu