İnsan Kaynakları

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Kurum kültürü nedir? Nasıl oluşturulur? Kurum kültürünün şirkete katkıları nelerdir? Sağlam bir kurum kültürü ile büyümenin püf noktalarını sizin için araştırdık.

Kurumların başarılarında önemli rol oynayan kurum kültürü, direkt olarak en üst kademeden alt düzeye kadar yöneticileri, çalışanları, kurumun dününü, bugününü ve geleceğini doğrudan etkiler. Şirket içerisinde yazılı olan kural ve kaidelerin, prosedürlerin dışında iş yapış biçimini çalışanların birbirleriyle ve müşteri ile olan iletişimini, iş ahlakını ve birçok değeri içinde barındıran kurum kültürü kurumu kurum yapan temel faktördür.

Kurum Kültürü Nedir?

Tanım olarak; kurum çalışanları için gerekli olan kurallar, şirket politikaları, müşteriye karşı alınan tutumlar, şirket içi değerler, vizyon, misyon ve şirketin iş geliştirme amacını tetikleyen adımların ve davranış biçimlerinin tümüne kurum kültürü denir.

Nitelikli ve köklü bir kurum kültürünün olmadığı kurumlarda karışıklıklar ve uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. Aslında kurum kültürü şirketin çok daha başarılı bir şekilde yönetilebilmesine de katkıda bulunur. Dolayısıyla şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmesi noktasında önemi büyüktür. Ancak kurum kültürünün oluşabilmesi için zamana, özveriye, tutarlılığa, sorumluluk almaya ve çalışanların aktif katılımına mutlaka ihtiyaç vardır.

Kurum kültürü nasıl oluşturulur?

Sağlam ve başarılı bir kurum kültürü oluşturmanın püf noktalarını sizin için derledik.

Kurum Kültürünün Temel Yapı Taşları

 • Kurumun sembolü
 • Kurumun değeri
 • Kurum ile ilgili adet ve gelenekler
 • Kurumun resmi olmayan örgüt yapısı
 • Kurumun vizyonu ve misyonu
 • Kurumdaki davranış kuralları
 • Kurum ile ilgili yazılı eserler
 • Kurumun değerleri
 • Düzenli kurum içi iletişim (iç iletişim)
 • Kurum için mücadele verenler
 • Kurumun başlangıçtan bugüne kadarki tarihi
 • Kurumun adetleri ve gelenekleridir.

Kurum Kültürünü Oluştururken Dikkat Edilecek Konular

 • Çalışanların karar süreçlerine katılımı,
 • Yetki ve sorumlulukların akılcı bir şekilde dağıtılması,
 • Kurumun çalışmalarının güvence altına alınması,
 • Kurumun geleceğinin güvence altına alınması,
 •  Etkin ve açık bir iletişim,
 •  Çalışanlar arasındaki uyumdur.

Şirket kültürünüz, ekibinizin davranışını, doğası gereği belirsiz veya nüanslı olan bu durumları etkin bir şekilde ele almaları için şekillendiren gizli eldir.

Kurum Kültürünün Çeşitleri

Kurum kültürünün her bir kurumda farklı şekilde uygulanabilecek çeşitleri vardır. Başarılı işleyen ve takdir edilen bir kurum kültürünü her bir kuruma uygulamak mümkün değildir.

Kurum kültürü çeşitleri şu şekildedir;

 • Direnç

Direncin esas alındığı kurum kültürlerinde değişime çok sık rastlanmaz ve alışılagelmiş kurallara bağlılık daima öncelik olarak alınır.

 • Süreklilik

Süreklilikte ise geçmişten gelen tüm değerler aynı şekilde esas alınırken gelecek ile uyumlu değişimler de kurumun gelişimi ve kültürün işlerliği açısından kabul edilir.

 • Değişim

Değişimde ise geleneksel değerlere çok fazla bağlı kalınmaz ve ağırlıklı olarak şirket içerisinde sürekli bir değişim yaşanmasına odaklanılır. Bu kurum kültüründe garantici veya koruyucu geleneksel yaklaşım yerine yenilikçi ve esnek yaklaşım gözlemlenir.

 • Muhafazakar

Muhafazakar yaklaşımda ise tüm değerlerin muhafazakar bir bakış açısıyla düzenlendiği görülür. Her türlü değişime fazlasıyla tedirgin şekilde yaklaşılır. Bu kültürün bulunduğu kurumda tüm çaba mevcuttaki kültürü yaşatmak ve korumak üzerinedir. Dolayısıyla çağın değişimine ayak uyduran değişimlere, yeniliklere ve güncellemelere çok sık rastlanmaz. Yöneticiler de bu değişimlere karşı çok net ve sert tavırlar gösterebilir.

Kurum Kültürünün Şirket Açısından Önemi

Kurum kültürünün önemine iki farklı pencereden bakmak ve her birini ayrı şekilde değerlendirmek gerekir.

 • Birinci pencerede kurumun iç paydaşları bakımından sahip olduğu önemden bahsedilir.
 • Diğer pencerede ise kuruma dışarıdan bakıldığında nasıl göründüğünden yani bir diğer deyişle dış paydaşlar açısından kuruma biçilen itibarından bahsedilir. Yani kurum kültürünü hem kurum içinde hem de kurum dışında oldukça önemlidir.

İç Paydaşlar Açısından Bakıldığında

Kurum kültürü sayesinde çalışanlar “biz” olmayı öğrenirken takım ruhu kazanıp bu ruhu uzun vadeli içselleştirebilirler. Aynı zamanda kurum aidiyeti duyguları üst seviyeye çıkar. Dolayısıyla çalışanların bir bütün halinde kurumun parçası olmaları kolaylaşır. Bunların yanı sıra kurum kültürünün mavi yaka ya da beyaz yaka ayrımı olmadan benimsenmesi gerekir. Böylece herkeste motivasyon oluşur ve dengesizlik ortaya çıkmaz.

Kurum kültürünün sağlanması çalışanların kuruma bağlılık kazanmasına, alınacak kararlarda belirsizlik yaşamamasına, kurumu dışarıda başarılı bir şekilde tanıtmasına ve diğer çalışanlarla uyumlu şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden kurumlarda köklü bir kültürün yaratılması önemlidir. Aksi takdirde sürekli belirsizlikler ortaya çıkacağı ve kurumsal yapı sağlam olmayacağı için çalışanların kurumu önemseme ve kendileri kurumda değerli hissetme ihtimalleri azalabilir.

Dış Paydaşlar Açısından Bakıldığında

Dış paydaşlar açısından bakıldığında ise kurum kültürü işletmenin adeta bir kimlik kartı olarak görülebilir. Çünkü kurum kültürü sayesinde kurumun dışarıdan anlaşılması kolaylaşır ve iskeleti çok daha net bir şekilde ortaya çıkar. Bu; kurumla ilgili yaklaşımları büyük oranda şekillendirir. Kurumların kamuoyunda olumlu bir algı oluşturabilmesi noktasında önemli detaylardan bir tanesi, kurum kültürünü dışarıya iyi şekilde yansıtabilmektir.

Kurum kültürü dış paydaşlara iyi bir şekilde aktarılabilirse yalnızca kamuoyu algısı bakımından değil kurumun hedefleri bakımından da büyük kazançlar sağlanır. Özellikle nitelikli ve sağlam bir kurum kültürüne sahip şirketlerde rekabet avantajı da büyük ölçüde kazanılır. Bu nedenle önce kurum kültürünü en ideal şekilde ortaya koymak; sonrasında da bunu içeride ve dışarıda iyi yansıtmak gerekir.

Kentsel Dönüşüm

Ilaydag

İş hayatı ve insan kaynakları ile ilgili çok çeşitli içerikler

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu