Tersine Mentorluk Nedir? Tersine Mentorlük Programı Nasıl Kurgulanır?

Tersine mentorluk uygulaması nedir? Tersine mentorluk programı işletmeler için neden önemli?

Günümüzde şirketlerde pek çok farklı jenerasyon bir arada çalışıyor. Farklı jenerasyonların, farklı kariyer, motivasyon ve iletişim beklentileri kurumların içerisinde zaman zaman çatışmalara yol açabiliyor. Öte yandan farklı kuşaklar arasındaki iletişimi etkileşimi doğru insan kaynakları stratejileri ve sürdürülebilir bir iletişim yaklaşımı ile kontrol edebilen şirketler, kuşaklar arasındaki bu farklılıkları çatışma yerine bir fırsata dönüştürüyor. Farklı jenerasyonlar arasında iletişim köprüleri inşa etmenin yegane yöntemlerinden biri isi tersine mentorluk programları. Peki tersine mentorluk nedir? Tersine mentorluk programı nasıl oluşturulmalı? Tersine mentorluk programları kurumun başarısında nasıl etkili olur? Gelin bu soruları yanıtlayım.

Mentor nedir?

İş hayatında sıklıkla kullanılan bu terim aslında deneyimli olan bireyin kendinden daha az deneyimli olan diğer bireye koçluk yapması anlamına geliyor. Mentorlukla koçluk arasındaki fark, mentorluk koçluktan farklı oalrak gönüllü ve yol gösterici şekilde yapılıyor. Mentorluk yapan kişiye mentor, mentorluk alan kişiye ise mentee adı veriliyor.

Tersine mentorluk nedir?

Mentor ve mentee kavramlarını tanımladıktan sonra, tersine mentorluk kavramını daha iyi anlatmak mümkün. Yukarıda bahsedildiği gibi normalde daha tecrübeli olanın daha az tecrübeli olana yol göstermesi şeklinde tarif edilen mentorlukten farklı olarak tersine mentorluk, daha az deneyimli kişinin deneyimli kişiye fikir vermesi ve farklı perspektiflerini paylaşmasıdır.

Tersine mentorluk kurumlar için neden önemli?

Farklı jenerasyonların bir arada çalıştığı pek çok şirkette liderlerin ekiplerindeki alt jenerasyon mensupları kendilerinin dinlenmediği, görüşlerinin önemsenmediği görüşüne kapılıyor. Teknolojinin olağanüstü gelişimi ile birlikte yaşanan kültür ve davranış değişimleri jenerasyonlar arasında bakış açıları, dünya görüşü, iş yapış biçimleri, teknoloji kullanımları alanlarında oluşan farklılıkları da beraberinde getiriyor. Yeni jenerasyonun kendinden daha deneyimli jenerasyonlara farklı alandaki gelişmeleri aktarması, içinde olduğu jenerasyonun beklentilerini, hayata bakışını ve motivasyon kaynaklarını anlatabilmesi liderlerin ele aldıkları konuları içselleştirmelerini sağlarken ekip içi iletişimi de kuvvetlendiriyor.

Tersine mentorluk programı nasıl kurgulanmalı?

Tersine mentorluk programı kurgulanırken kurumun içinde bulunduğu sektör dinamikleri, çalışan segmentasyonu ve çalışanların demografik yapısı göz önünde bulunduruluyor. Kurum stratejileri ile uyumlu olarak konu başlıkları ve görüşme periotlarının belirlenmesi ile sürecin ajandası oluşturuluyor. Kurumda ilk kez hayata geçirilecek bir proje ise projenin öncesi ve sonrasında çalışanlarla doğru bir iletişim kurulması ve programın faydalarının doğru aktarılması ise oldukça kritik.

Tersine mentorluk süreci nasıl işliyor?

Tersine mentorluk sürecinde farklı jenerasyonlardan kişiler birbirleriyle eşleştiriliyor. Bu eşleştirmeler gönüllü olabileceği gibi rastgele de gerçekleşebiliyor. Tercihen mentor ve mentilerin birbirlerine doğrudan bağlı bir hiyeraşik yapıda olmamaları gerekiyor. Örneğin pazarlama bölümünde çalışan bir y jenerasyonu çalışanın satınalma biriminde çalışan bir x jenerasyonu çalışan ile bir araya gelmesi çeşitliliği arttırırken aralarında hiyeraşik bağ olmadığı için iletişimin daha açık olmasına imkan sağlıyor.

 

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu