Yazarlar

İşsizlik Maaşı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

İşsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken tüm güncel bilgiler

Literatürde işsizlik ile ilgili birçok tanıma rastlanmaktadır. Bu tanımlar genel esasları çerçevesinde birbirlerine benzemekle birlikte, bir takım şartlara bağlanmaları itibarı ile ayırt edilebilirler.

Sözlük anlamı ile yaklaşıldığında, işsizlik belli bir tarihte bir ücret karşılığı çalışacak işi olmayan kişiye denir.

Oysa bazı yazarlara göre ise bir kimsenin işsiz kabul edilebilmesi için aktif olarak iş aramakta olması da gerekmektedir. Kimi yazarlara göre ise bir kimsenin işsiz olarak kabul edilebilmesi için sadece iş aramakta olması da yetmeyip fiilen o işi yapabilecek yetenekte ve ehliyette de olması gerekmektedir.

Türkiye’de resmi makamlar tarafından yapılan işsiz tariflerine bakılırsa, bunla ilgili 3 önemli kaynak mevcuttur. Bu kaynakların ilki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’dur. Bu kanun kapsamında bir kişinin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için her şeyden önce belirli bir dönem çalışması gerekmektedir. Bu özellik tek başına yeterli olmayıp ayrıca bir kimsenin kanun kapsamında işsiz sayılabilmesi için, hizmet akdinin belirli şekillerde sona erdirilmiş olması ve hizmet akdi sona erdikten sonra İŞKUR’a süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını beyan etmiş olması gerekmektedir. Bu itibarla, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, belirli bir süre bir hizmet akdine bağlı olarak çalışmış olup, bu süre zarfında asgari oranlarda sigorta primi ödemiş olan ve hizmet akdi kanunda belirtilmiş şekillerde son bulup, aktif olarak iş arayan kişiler işsiz sayılır.

İkinci kaynak ise 4447 sayılı Kanun sonrası İŞKUR adını alan İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Genel Müdürlük yayınlarıdır. Bu yayınlara göre işsiz, genel olarak işi olmayan fakat çalışmaya hazır ve bu sebeple iş aramakta olan kişi olarak tanımlanmıştır.

Bu konuda üçüncü kaynak da işsizlik konusunda istatistiksel çalışma yapan Devlet İstatistik Enstitüsü’dür. Devlet İstatistik Enstitüsü tüm yukarılarda açıklanan tanımlardan daha basit ve kolaycı olarak, sayımdan önceki haftada bir işe sahip olmadığını bildirenleri işsiz olarak kabul etmektedir.

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak
  • Son üç yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR  birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik maaşı alınabilmesi için çıkış işleminin aşağıdaki kodlardan biriyle verilmesi gerekir;

04-Belirsiz süreli iş sözleşmesini işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

12-Askerlik

15-Toplu işçi çıkarma

17-İşyerinin kapanması

18-İşin sonra ermesi

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24-İşçininn sağlık nedeniyle fesih

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih,

32-4046 Sayılı Kanunun 21.maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

38-Doğum nedeniyle işten ayrılma

Fakat şu sıralar Resmi Gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı mevcuttur. Bu sebeple  yasaklı olan dönem için ;

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi , askerlik, işyerinin kapanması, işin sona ermesi, işçi tarafından zorunlu nedenle fesih, işçi tarafından sağlık nedeniyle fesih, işçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih ve doğum nedeni ile ayrılma dışında herhangi bir fesih çıkışı yapılması söz konusu olmadığı için işçilerin daha çok istifa çıkışı yaptırılarak işsizlik maaşı alma hakkı ellerinden alınmış durumda olmaktadır.

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu