Yazarlar

Mobbing örnekleri ve mobbigle mücadele yöntemleri…

Mobbinge maruz kalan çalışan neler yapabilir?

Yoğun iş yükü ve yüksek stres nedeniyle son dönemde çalışanların en çok şikayet ettiği konuların başında mobbing geliyor.

Mobing Nedir?

Mobbing günümüz iş yaşamında kurumlarda ortaya çıkan ve çalışanları olumsuz bir biçimde etkileyen güncel örgütsel sorunların başında yer alıyor. Özellikle hizmet sektörlerinde birebir insanlarla diyalog halinde bulunan çalışanlar bu sorunla daha sık karşılaşabiliyor. Peki neler mobbing olarak nitelendirilebilir?

Mobbing örnekleri nelerdir?

Mobbing örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Topluluk içinde sürekli ve istikrarlı bir biçimde rencide etme. Hakaret etme ve sözlü hakaret içeren tutumlar sergileme.
  • Şirket içerisinde benzer görevde yer alan çalışanlara göre bariz bir şekilde ayrımcılık yapma. Söz konusu çalışanın eğitim ve gelişim imkanlarını kısıtlama.
  • Sürekli ve tutarlı bir biçimde normalden çok fazla iş yükü ve sorumluluk yükleme.
  • Toplu mail ortamında sürekli bir biçimde aşağılayıcı bir dil kullanma.
  • Çalışanda sürekli yetersizlik hissi uyandırmaya yönelik iletişim kurma.
  • Görev ve yetkileri kısıtlama. Bu yolla çalışanı söz konusu işi yapamaz hale getirme ve sonucunda olumsuz lanse etme.
  • İspatlanabilir şekilde yüksek performans ve hedeflerin uygunluğuna rağmen maaş ve prim ödemelerinin yapılmaması yada olması gerektiği gibi artışının yapılmaması.
  • Geri bildirim verilmeksizin başarısızlık iddiası.

 

Mobbing karşısında çalışanların alabileceği önlemler

Mobbing karşısında çalışanın yıpranmaması, bu durumu en kısa ve en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için başvuracağı bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı şöyledir;

Belirtileri tanımak

Mobbing stratejisiyle hareket eden kişileri baştan teşhis edebilmek, yanlış yaklaşımları önlemektedir. Böylece birtakım olaylara maruz kalmak yerine, neler yaşanacağını önceden tahmin edebilmek, kişiye güç vermekte ve travmanın etkilerini azaltmaktadır. Fiziksel ve psikolojik olarak yaşanan stres karşısında sağlamlığı korumak; psikolojik durumun bozulması ve vücudun bunu ortaya koyması karşı taraf için bir zafer niteliğindedir. Etkilenmediğini göstermek, karşı saldırıda bulunmaktan daha zor fakat daha etkili bir yöntem olduğu söylenmektedir. Burada da stresle mücadele yöntemlerinden yararlanılabilir.

Özgüven ve özsaygıyı yükseltme

Hayata karşı yapıcı ve olumlu bir bakış açısı ve kendi gücüne inanmayı kolaylaştırmaktadır. Kendine saygı ise, kendini, yeterliliklerini, sınırlarını bilmek ve kabul etmek, güçlü ve güçsüz yanlarıyla bir bütün olarak kendine değer vermektir. Özsaygısı yüksek kişiler, olumsuz durumlar karşısında kendilerini değersiz hissetmezler, nesnel bir şekilde durum değerlendirmesi yaparlar, sonuçlardan ders çıkarırlar, durumu bir gelişme fırsatı olarak ele alıp, geleceğe daha güçlü hazırlanmaya çalışırlar.

Yukarıda belirttiğim iki yöntem ve bir çoğu arasında fiziksel benzerliklerle birlikte oluşan psikolojik yansıma boyutu da aynıdır. Buna bağlı olarak anlatmak istediğim durumun özeti ise şudur;

İşletmelerin temel amaçları arasında iş yerine bağlılık, verimli bir şekilde çalışan ve memnuniyet derecesi yüksek çalışanlara sahip olmak ve bu kişileri iş yerlerinde tutabilmektir. İşletmelerde çalışan kişilere yönelik psikolojik yıldırma vb. durumlara karşı bünyelerinde çeşitli önlemlerin alınması gerektiği önerilmekte ve yapılan tüm seminerlerde söylenmektedir.

Mobbing nasıl ispatlanır?

İş hayatı, yapısı gereği yoğun ve yüksek tempoludur. Yoğun tempo içerisinde yüksek stres ve iş yükü dozunda olması koşuluyla çalışanları geliştiren etmenlerdir. Mobbing iş hayatının zorlu koşullarından farklı olarak bir kişiye yönelik bilerek ve kasten sistematik biçimde ve yıpratmaya yönelik davranışlar bütünü olarak adlandırılabilir. İş hayatında olan olağan koşullarla mobbing çoğu zaman karıştırılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen mobbing örneklerinin mobbing olarak adlandırabilmek için ispat edebilmek temel ölçüdür. Öte yandan devamlı ve sistematik olması da bu davranışlara mobbing diyebilmek için gereklidir.

Mobbing e maruz kaldığını düşünen çalışanlar mobbing örneklerini ispatlamanın yanında eylemlerin sürekli olduğunu da ispatlamalıdır. Telefon ve mail yazışmaları, toplantı tutanakları, farklı kademelerdeki çalışanların sözlü şahitlikleri, sayısal veriler, tutanaklar mobbing davalarına ispat niteliği taşır. Kişiler mobbing e mağruz kaldıklarını dilekçe ile iş yerlerinde ilgili birimlere bildirmelidirler. Mobbingle ilgili hukuki bir süreç başlatılmak isteniyorsa mahkeme sorunun iş yerine bildirilip bildirilmediğini sorabilir. Bu nedenle insan kaynaklarına yapılan yazılı bildirimler ispat kabul edilebilir.

Mobbing konusunda insan kaynakları birimlerinin yükümlülükleri

Mobbing ve mobbing benzeri olayların yaşanmasıyla ilgili insan kaynakları bölümlerinin yapmaları gerekenler ise çoğu zaman konuşulmakta ve bu konunun üzerine gidilmesi gerektiği, çalışan mutluluğu için gerekli motivasyon çalışmalarının yapılmasının yanı sıra, işyerlerinde psikolojik yıldırmadan uzak bir çalışma ortamı için de, çalışana değer veren, güven, saygı ve ekip ruhunun olduğu, katı bir hiyerarşik yapılanmadan uzak, açık iletişimi destekleyen bir örgüt kültürünün geliştirilmesinde rol üstlenebilmelidir.

İnsan kaynakları departmanları özellikle bu konuyla alakalı yazılı prosedürlerin, politikaların düzenlenmesini sağlayarak çalışanların uğradıkları haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyebileceklerini anlattıkları hukuki boyutlar hakkında bilgilendirmede bulunarak, söz konusu prosedür ve politikalar hakkında tüm çalışanlarını bilinçlendirerek ,eğitim alınmasını sağlamalıdır. Hazırlanan ve alınan eğitimlerde ,psikolojik yıldırmaya maruz kalmış çalışanların izleyeceği yollar anlatılmalı ve onlara hukuki anlamda nasıl destek alabilecekleri hakkında bilgiler aktarılmalı ve bilinçlendirilmelidir.

Eda Akar

Kentsel Dönüşüm

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu