İş Yerinin Batacağını Söylemek İşten Kovulma Nedeni

Açılan bir mobbing davasını karara bağlayan Yargıtay’ın kararı pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Yargıtay’ın kararına göre “iş yeri yakında batacak” gibi cümleler kurarak iş arkadaşlarını demoralize eden ve işverenin itibarını düşüren söylemlerde bulunan çalışan haksız bulundu. Örnek olayda iş yeri yakında batacak şeklinde söylemleri nedeniyle tazminatsız bir şekilde işten atılan çalışanın açtığı davada Yargıtay işvereni haklı buldu. İşin ilginç tarafı da, 2014 yılında açılan davada sözü edilen iş yeri, dava devam ederken gerçekten battı!

HaberTürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre; İş yerinin batacağını söylediği için haklı fesihle işten atılan işçi S.B. işe iade ve mobbing davası açtı. Kıdem ve ihbar tazminatının da ödenmesini isteyen S.B. ni bu talebi mahkeme tarafından kabul edildi. S.B. açtığı davada; kasiyer olarak çalıştığı mağazaya 2013 yılında işe başlayan yeni mağaza müdürünün, hizmet dönemi fazla olan işçilere mobbing uyguladığı iddiasında bulundu. S.B. 6 yıldır kasiyer olarak çalıştığı iş yerinde, yeni mağaza müdürünün görev yerini değiştirttiğini, 10 saat vardiya yazarak cezalandırdığını, görev yerini terk ettiği iftirasının atıldığını, beş aylık hamileyken uğradığı psikolojik şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini belirtti. İşveren ise, yanıt dilekçesinde; iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshedildiğini, haklı nedenle sözleşmesi feshedilen tek işçinin de S.B. olduğunu belirtti. İşveren, S.B. yi işten atma nedeni olarak şu gerekçeleri gösterdi: “Ramazan ayı içerisinde kasaların yoğun olduğu zaman diliminde amirine haber vermeksizin izinsiz olarak kasayı terk ettiği, yine davacının mesai saatleri içinde kasiyer arkadaşlarıyla sürekli sohbet halinde olduğu, tartışma ortamı yarattığı, uygulamaları sürekli eleştirip çalışma arkadaşlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği, izinsiz olarak işini terk ettiği, başka reyonlara gittiği, yönetime karşı çalışma arkadaşlarını tahrik ettiği, çalışma arkadaşları hakkında yakışıksız ifadeler kullandığı ve son olarak mağaza içerisinde personellere mağazanın 2015 yılında batacağı şeklinde asılsız söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme, S.B.’nin iş sözleşmesinin haksız nedenlerle fesh edildiğine karar verdi. Mahkeme; fesih sebebi yapılan hususların dinlenen tanık beyanları ile doğrulanmadığı, işverenin fesih için ileri sürmüş olduğu sebeplerin haklı fesih kapsamında bulunmadığı gibi geçerli fesih olarak da değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile davanın kabulüne kararlaştırdı.Mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, mahkeme kararını bozdu.Bozma gerekçesinde, S.B.’nin çalışma arkadaşlarına iş yerinin batacağını söylemesinin, işverene karşı sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına geleceği belirtildi.

Kararda şöyle denildi:

“İşverenin 2015 yılında batacağına dair söylentileri dile getirmesi gibi eylemleri birlikte değerlendirildiğinde; davacının çalıştığı süre de dikkate alınarak işverene yönelik sadakat ve özen yükümlülüğünü ihlal edecek boyuta varan tutum ve davranışları ile iş sözleşmesinin devamını çekilmez hale getirdiği ve böylece iş sözleşmesinin, kendi kusurlarıyla feshine neden olduğu, yapılan fesih işleminin de bu nedenlerle geçerli nedene dayandığı sonucuna varılmıştır. Davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, iş davalarında emsal bir karara imza atmış oldu. Bu kararla birlikte, iş yerinin batacağı iddiasında bulunan çalışanların tazminatsız bir şekilde işten atılmasının önünü açmış oldu.

Etiketler

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı