İnsan Kaynakları Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı Ne İş Yapar?

İş hayatı içerisinde çalışanların sürekli temas içerisinde bulunduğu İnsan Kaynakları departmanının fonksiyonları nelerdir? İnsan Kaynakları Uzmanı ne iş yapar?

Günümüzde insan kaynakları, yöneticilerin ve çalışanların hayatlarına birçok noktada dokunuyor. İnsan kaynakları birimi, personel ve özlük işleri tarafındaki temel yasal gerekliliklerden ücretlendirme ve yan haklara, işe alım ve yetenek yönetiminden eğitim, organizasyonel gelişim ve işveren markasına kadar değişen geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Bu başlıklar da hepimizin günlük yaşamı içinde bildiğimiz ve deneyimlediğimiz iş akışlarına çıkıyor. Peki tüm bu uzmanlaşma alanlarının ve iş akışlarının amacı nedir? İnsan Kaynakları uzmanları, şirketlere ne gibi faydalar sağlar?

İnsan kaynakları nedir?

Sorunun cevabının verilebilmesi için ürün ve hizmet üreten firma ya da daha genel bir ifadeyle işletmelerin organizasyon yapısının bilinmesi gereklidir. Bilindiği gibi, şirketler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup, aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan çalışanların organizasyonunu sağlayan bir birimdir.

Bu bağlamda “İnsan kaynakları nedir?” sorusunu tanımlarsak, kısaca bir şirkette gereken insan kaynağının sağlanması, ki buna işe alım süreçleri de dahildir, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, şirketteki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

Her ne kadar ”İnsan kaynakları nedir?” sorusuna birçok kişi şirketlerde işe alım yapan birimdir gözüyle baksa da, aslında insan kaynakları yönetimi bu görevinin yanında şirket içinde insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi gibi görevleri de üstlenmektedir.

İnsan kaynakları ne iş yapar?

İnsan Kaynakları uzmanları, sosyal platformlardan, iş ve kariyer sitelerinden çalışan taraması yapar ve işe yerleştirir. İnsan kaynakları dediğimizde aklımıza ilk gelen ve en belirgin görevlerden birisi budur. Ayrıca çalışan ilişkileri, bordrolama ve özlük işleri, performans değerlendirme ve eğitim gibi görevleri de vardır.

İnsan Kaynakları yöneticileri şirketin hedefleri doğrultusunda işe alım planlaması gibi insan kaynaklarını ilgilendiren planlamalar yaparak şirketin misyon ve vizyonuna uygun faaliyetler yürütür.

Bilmemiz gereken en önemli husus; insan kaynakları uzmanları yalnızca işe alım yapmaz, bununla birlikte insan kaynaklarının gelişen işletme bilimi ve değişen iş süreçlerine uygun görevleri vardır.

Bir insan kaynakları uzmanının ortalama günlük işleri şunlardır:

 • Çalışanların ya da işe alınacak yeteneklerin iş tanımlarını belirlemek için ilgili departman yöneticileriyle ya da daha küçük şirketlerde yöneticiyle görüşmeler yapmak,
 • İş başvurusu yapan adayların eğitim durumlarını, deneyimlerini ve diğer özelliklerini incelemek,
 • İşe alınacak kişilerin referans kontrollerini ve referans aramalarını gerçekleştirmek,
 • İşe alınacak kişileri ya da başvurusu red edilen adayları gerçekleştirilen işe alım sürecinden sonra bilgilendirmek,
 • Raporlama yapmak.

İnsan Kaynakları Uzmanları Stratejik İş Ortağıdır

İnsan Kaynakları profesyoneli şirket yönetimi için stratejik iş ortağıdır. Kurumun temel fonksiyonlarından biri olan insan kaynağı yönetimini en verimli şekilde sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmaktan sorumludur. Kurumun insan kaynağına olan ihtiyacını analiz edecek, bu ihtiyacı en uygun kaynakları kullanarak karşılayacak, mevcut insan kaynağının doğru şekilde organize edilmesini sağlayacak, insan gücünü elde tutmanın yollarını arayacak ve bu doğrultuda yönetimin en uygun aksiyonları almasını destekleyecek, mevcut insan kaynağını geliştirerek sağlanan faydayı üst seviyeye taşıyacaktır.

İnsan kaynakları profesyoneli, sadece şirket yönetimi için değil çalışanlar için de kendileri ile kurum arasındaki ilişkiyi kazan-kazan bakış açısıyla yorumlayabilecek, taraflar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayabilecek kişidir. Kişinin kuruma kazandırılması, elde tutulması ve gelişmesi, çalışanlar için katma değer yaratan bir sürece işaret etmektedir.

İnsan Kaynakları Uzmanları Problem Çözücü ve Fayda Sağlayıcıdır

İnsan kaynakları profesyoneli, çalışanlarla şirket yönetimi, çalışanlarla yöneticiler veya farklı ekipler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar için tarafsız bir çözüm noktası olması başarabilir. Anlaşmazlıkların sebeplerini ortaya çıkararak bunların çözümüne yönelik öneriler sunabileceği gibi tarafları bir araya getirerek bir uzlaşmaya varmalarını teşvik de edebilir.
Şirket içinden insana ilişkin ve insanı etkileyen her türlü problem için çalınacak bir kapıdır. Haliyle, bu pozisyondaki kişilerin iletişim ve ilişki yönetimi alanında yetkin kişiler olması beklenir. Empati kurmak, diğerlerini dinlemek, davranışlarının altında yatan farklı sebepleri anlayabilmek gibi beceriler insan kaynakları profesyoneli için olmazsa olmazlar arasındadır.

İnsan Kaynakları Uzmanı İletişimi Artırır

İnsan Kaynakları Profesyonelinin hayata geçirmesi beklenen hemen hemen bütün çalışmalar çalışanlar arasındaki iletişimi artırmayı hedefler. Performans değerlendirme sistemi, eğitim ve gelişim programları, motivasyona yönelik sosyal aktiviteler günün sonunda bu amaca hizmet eder. Çalışanlara kendilerini değerli hissettirmek, kuruma olan aidiyetlerini artırmak, yöneticilerin ekip yönetimi becerilerini güçlendirerek takımların etkinliğini artırmak insan kaynaklarının amaçları arasında sayılabilir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Çalışanları Geliştirir

Mevcut çalışanların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak ve görünür kılmak, gelişim alanlarına yönelik farkındalık yaratmak ve eğitimlerle desteklemek insan kaynaklarının temel amaç ve işlerinden bir diğeridir. Böylelikle kurumun insan kaynağından daha verimli şekilde yararlanması ve kurum içinde genel performansın daha iyi noktalara taşınması mümkün olacaktır. Eğitimler, temel ve mesleki eğitimlerden kişisel gelişime kadar çeşitlilik göstermektedir. Dolayısıyla insan kaynaklarının kimin hangi eğitimlere ve gelişim programlarına ihtiyacı olduğunu doğru analiz etmesi, böylelikle kuruma ve çalışanlarına, bu programlara ayıracakları zaman, para, ve benzeri kaynakları en etkili şekilde kullanma konusunda destek olması beklenir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Adil Bir Sistem Yaratılmasına Yardımcı Olur

Ücretlendirme ve yan haklar özelinde insan kaynakları, kurum içinde adaletli bir ücret sisteminin yaratılmasını sağlayabilir. Hangi pozisyon ve niteliğe hangi ücret paketinin sunulacağını piyasa ile kıyaslamalar yaparak, şirketin mali yönetim politikası ile uyumlu olarak belirleyebilir. Böylelikle yönetimi adil bir ücret dağılımı sağlaması konusunda destekleyebilir. Benzer şekilde performans değerlendirme sisteminin yapılandırılması ve sağlıklı uygulanması da çalışanlar nezdinde adil bir sistemin varlığına olan inancı güçlendirebilir.

İnsan Kaynakları Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

 • Şirketin hedeflerine yönelik planlama yapmak ve iş gücünü iyileştirici çalışmalar yürütmek,
 • Şirketin üst, orta, alt yönetimiyle çalışanlar arasında köprü vazifesi görerek aralarından problemleri çözmek, gerektiğinde ara buluculuk yapmak,
 • Şirketin istihdam politikasını evrensel ilkelere ve o ülkenin iş kanunlarına paralel ilerlemesi için düzenlemeler yapmak,
 • Mobbing gibi şirket içi psikolojik tacizin önlenmesi için eğitim ve etkinlikler düzenlemek ve yöneticileri bu konuda bilgilendirmek,
 • İşe alma ve işten çıkarma süreçlerini denetlemek, onay vermek ve gerektiğinde ret etmek,
 • Şirketin disiplin cezaları ve disiplin prosedürlerinin doğru şekilde işlemesini sağlamak.

İnsan Kaynakları’nı Gelecekteki Rolü Nasıl Şekillenecek?

Ilaydag

İş hayatı ve insan kaynakları ile ilgili çok çeşitli içerikler

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu