İK Televizyonu

Çalışan Bağlılığı Nedir? En İyi Çalışan Bağlılığı Uygulamaları Nelerdir? Çalışan Bağlılığını Güçlendirmenin 5 Yolu

Çalışan bağlılığı nedir, neden önemlidir ve güçlendirmek için neler yapılmalı? Çalışan bağlılığı hakkında aklınıza gelen tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz. sağlamak için neler yapılmalı?

Çalışan bağlılığı, bir çalışanın çalıştığı kurumu sevmesi, o kurumun değerleri ve hedefleri doğrultusunda hareket etmesidir. Çalışan bağlılığı zayıfladıkça şirketler en değerli sermayesi olan yeteneklerini kaybederken, güçlendikçe şirketler daha çevik ve başarılı olabilir.

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı son dönemde yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının en çok önem verdiği konulardan biri. Başta global şirketler olmak üzere kurumlar yeteneği bulmak ve elde tutmak konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Peki bu çalışan bağlılığı nedir?

İş yerinde çalışanların iş yerine bağlılık ve sadakatlerini sağlamak, motivasyon ve verimliliklerini yükseltmek amacıyla yapılan sürekli etkinlik, uygulama ve iletişim çalışmaları çalışan bağlılığı olarak adlandırılıyor.

İş gücü piyasasında yeni yetenekleri keşfetmek ve hali hazırda çalışmakta olan üstün yetenekleri elde tutmak konusundaki rekabet gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu noktada çalışanların kuruma olan bağlılığı, rekabetin dinamiklerini etkileyen en önemli olgulardan biri olarak görülmekte.

calisan bagliligi“Bağlılık” temelde çalışanın kurumun stratejilerinden ve kurumdaki uygulamalardan memnuniyetinin bir sonucu olarak oluşuyor. Öte yandan “bağlılık” denildiğinde, yalnızca çalışanın kurumda kalması boyutunu değil, kaldığı süre içerisinde katkı yapmaya istekli ve motive olmasını da anlıyoruz. Çalışanın kuruma bağlılığı direkt olarak üretkenlik, ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi alanlarda iş performansına etki ediyor.

Bağlılığın en önemli etmenleri olarak başlıca; kurumun liderlik vizyonu, kurum içi saygı ve adalet anlayışı ve kişisel gelişime verilen önemden bahsetmek mümkün.

Örnek vermek gerekirse;  çalışanların %86’sı kurum vizyonlarının başarıyla sonuçlanacağına inandığını belirtirken bağlı olmayan çalışanlarda bu oran %16 seviyesinde. Vizyonla bağlantılı olarak; kişiler, kurumlarının ulaşacağı başarı sonucunu aynı zamanda kendileri için iş güvencesi olarak görüyor ve bu da kuruma olan inanç ile bağlılık seviyeleri arasındaki ilişkinin gücünü açıklar nitelikte.

Çalışan Bağlılığı Neden Önemli?

İş dünyasında, çalışan bağlılığı kavramı son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Birçok işveren, çalışanların sadece işlerini yapmalarını değil, aynı zamanda şirkete bağlılık hissetmelerini ve motive olmalarını istemektedir. Peki, neden bu kadar önemlidir? İşletmeler için önemini birkaç maddede ifade edebiliriz.

Kurumun Performansına Olumlu Etkileri

Çalışan bağlılığı, işletme performansı üzerinde doğrudan etkisi olan bir faktördür. Bağlı çalışanlar, işlerine daha fazla bağlılık gösterir, daha yüksek bir iş tatmini yaşar ve daha motive olurlar. Motive ve tatmin olmuş çalışanlar, daha yaratıcı fikirler sunar, daha verimli çalışır ve daha iyi sonuçlar elde eder. Bu da işletmenin rekabetçi avantajını artırır ve başarıya doğru bir adım atmada önemli bir rol oynar.

İşletmenin İmajını Güçlendirir:

Çalışanlar, işletmenin dış dünyaya yansıyan yüzüdür. Eğer çalışanlar işletmeye bağlılık hissediyorlarsa, bu durum müşterilere ve iş ortaklarına olumlu bir mesaj gönderir. Müşteriler, bağlı çalışanlarla etkileşime geçtiklerinde daha olumlu bir deneyim yaşar ve şirketin hizmet kalitesine güvenir. Aynı şekilde, iş ortakları da güvenilir ve başarılı bir işletmeyle çalışmanın avantajlarını görmek isterler. Dolayısıyla, çalışan bağlılığı işletmenin itibarını güçlendirir ve marka değerini artırır.

Yüksek İşveren Sadakati ve Düşük Devir Oranı

Çalışan bağlılığı, işveren sadakati oluşturmanın en etkili yollarından biridir. Bağlı çalışanlar, şirkete olan bağlılıklarından dolayı işverenlerine sadık kalır ve uzun vadeli ilişkiler kurarlar. Sadık çalışanlar, şirketin bilgi birikimini ve deneyimini korur, iş sürekliliğini sağlar ve eğitim maliyetlerini azaltır. Ayrıca, düşük bir devir oranıyla karşılaşmak, işletmelerin yeni çalışanlar aramak, eğitmek ve entegre etmek için harcadığı zaman ve maliyeti azaltır.

En İyi Çalışan Bağlılığı Uygulamaları Neler?

Çalışan bağlılığı uygulamaları şirketin faaliyet gösterdiği sektör, rekabet koşulları ve en önemlisi şirket kültürüne göre farklılık gösteriyor. Ancak çalışan bağlılığını maksimum seviyede tutmanın yolu hemen hemen aynı noktalardan geçiyor.

En iyi çalışan bağlılığı uygulamaları neler?

Çalışan Bağlılığını sürekli ölçümlemek

Çalışan bağlılığında yükselme kaydeden şirketlerin çoğu son üç ya da daha fazla yıldır, neredeyse her yıl olacak şekilde bunu ölçüyorlar. Çalışan bağlılığını düzenli olarak çalışanlara sorarak ölçmek çalışan bağlılığını indexini arttıran en temel uygulamaların başında geliyor.

Yöneticileri eğitmek eylem planına dahil etmek

Yöneticileri geliştirmek takımları da geliştirmek anlamına geliyor. Yöneticileri çalışan bağlılığı hakkında eğitmek, onları çalışan odaklı davranmaya teşvik etmek şirket genelinde bağlılığı arttırma yollarından biri.

Doğru ve sürekli iç iletişim

Şirket içerisinde çalışan odaklı uygulamaların duyurulması, özel günlerin hatırlanması, şirketle ilgili kritik gelişmelerin çalışanlara doğru anlatılması çalışan bağlılığı için hayati önem taşıyor. Çalışan bağlılığı yüksek birçok şirket bu konuda iç iletişim ajanslarından destek alıyor.

Çalışan bağlılığına yapılan yatırımın getirisini ölçmek

Özellikle bağlılık girişimlerini çalışanı elde tutma ve diğer performans metrikleriyle kıyaslayan şirketler, genel anlamda bağlılığı artırma konusunda daha iyi iş çıkarıyorlar.

Doğru iş ortakları ile çalışmak

Bağlılık düzeyinde yükselme kaydeden şirketlerin neredeyse %60’ı çalışan bağlılığını iyileştirmek için hizmet sağlayıcılarla iş ortaklığı yaptığını raporluyor.

Çalışan Bağlılığı Anketi Nedir?

Çalışan bağlılığı ölçümü şirketlerin çalışanlarından geri bildirim toplayarak organizasyonda görülmeyen aksaklıkları gidermesine yardımcı olan bir araçtır. Şirketler, çalışan bağlılığı anketiyle çalışanlarına kulak verdikleri gibi maliyetleri düşürme, yeni fikirler ile iş geliştirme şansı da elde ederler. Araştırmalar kurum içerisindeki işleyişin fotoğrafının çekilmesine yardımcı olduğu için yönetimsel kararların alınması aşamasında çıkan veriler kılavuz görevi de görür.

Çalışan bağlılığı anketi nasıl yapılır?

Çalışan bağlılığı anketi en az 2 yılda bir olmak üzere yılda bir veya 6 ayda bir olacak şekilde farklı periotlarda yapılabilir. Çalışan bağlılığı anketinde farklı başlıklarda organizasyondaki işleyiş sorgulanır. Sorgulanabilecek konu başlıkları;

 • Hiyeraşi,
 • Üst yönetime güven,
 • Çalışan mutluluğu,
 • Takım ruhu,
 • Kişisel gelişim,
 • İş özel hayat dengesi
 • Yönetici yetkinlik yeterlilikleri gibi konu başlıkları sorgulanır.

Çalışan bağlılığı anketi uygulamasında doğru ve verimli bir sonuç elde edebilmek için anket öncesinde çalışanlarla iletişimi doğru kurmak oldukça fazla önem taşır. Çalışanların çalışan bağlılığı anketinde sorulan sorulara herhangi bir nedenden dış baskıdan çekinmeksizin doğru ve tarafsız yanıt verebilmeleri gerekir. Gerek üst yönetim gerekse insan kaynakları nezdinde güven yaratmak kapsayıcı bir iş ortamı oluşturulması için ortaya konan iradenin şeffaf bir şekilde anlatılması ile mümkün olur.

Çalışan bağlılığı anketi sonrası

Çalışan deneyimi oluşturmanın 4 adımı olduğunu söylemek mümkündür;

 • Çalışanı anlamak,
 • Çözüm geliştirmek,
 • Çözümleri uygulamak,
 • Yapılan uygulamaların iletişimi.

Türkiye’de birçok şirkete çalışan bağlılığı ve iç iletişim süreçlerini tasarlayan TERFİ İç İletişim Ajansı Başkanı Mehmet Onur ile çalışan bağlılığı anketi için iletişim uygulamalarını konuştuk.

MehmetOnur terfiÇalışan bağlılığı anketleri iletişimi yapılırken şirketteki farklı segmentteki çalışanlar için farklı şekilde iletişim kurulması gerektiğini ifade eden Mehmet Onur, farklı segmentte çalışan çalışanların şirketten farklı beklentileri ve motivasyon kaynakları olduğunun altını çiziyor.

“İnsan kaynakları tarafında çalışan merkezli uygulamaları gerçekleştirmek, iyileştirmeleri hayata geçirmek kadar çalışanlara bunu doğru mesajla anlatabilmek de önem taşır. Hepimiz günlük hayatımızda ciddi bir mesaj bombardımanı altındayız. Bunca mesajın arasında şirkette yapılan güzel işleri çalışan nezdinde görünür kılmak farklı bir konsantrasyon gerektiriyor. Kimi zaman bazı şirketlerde son derece iyi niyetle, çalışan odaklı yapılan çok iyi uygulamaların bile, doğru bir iletişim kurulamadığı için çalışanlar tarafından yanlış anlaşıldığını, hatta çalışanları motive etmesi beklenirken demorolize ettiğine şahit oluyoruz. Çalışan iletişiminde dikkat edilmesi gereken yegane noktalardan biri, çalışan segmentasyonu. Maslak’ta plazada çalışan bir çalışan ile Adana farikada üretim hattında çalışan aynı şirketin çalışanı için şirketin değerler ve uygulamaları aynı derinliği içermiyor olabilir. Benzer şekilde sahada sürekli satış hedefleri doğrultusunda çalışan bir çalışan ile hibrit çalışan bir çalışanın da farklı beklenti ve motivasyon kaynakları bulunabilir. Çalışan bağlılığı anketinde nasıl ki sonuçlar ve aksiyonlar segment bazlı değerlendiriliyorsa iletişimde de farklı kurgular oluşturulmalı.”

Çalışan Bağlılığı Nasıl Arttırılır?

Çalışanların mutluluğu ve bağlılığı şüphesiz ki o şirketin başarısını büyük ölçüde etkiler. Bağlılığı düşük çalışanlarda motivasyon kaybına bağlı olarak verimlilik düşüşü yaşanır. Bu nedenle yöneticilerin en önemli sorumluluklarından biri de çalışan motivasyonu sağlayarak bağlılığın arttırılmasıdır. Peki çalışan bağlılığını arttırmak için neler yapılabilir? İşinizi kolaylaştıracak ipuçları yazımızın devamında.

İşi benimsemekten başlayın

Çalışanın işini benimsemesi aidiyet duygusunu arttıracaktır. Bu nedenle ilk olarak işin benimsenmesini sağlayacak motivasyon aktiviteleri yapılmalıdır.

Kararları ortak alın

Çalışan başlılığının yüksek olduğu şirketlerde çalışanlar karar alma süreçlerine dahil olmaktadır. Bu süreçlerde çalışanlara danışmak, onları dinlemek, fikirlerine önem vermek gerekir. Bu sayede çalışan işyeri için etkili ve değerli olduğunu hissedecektir.

Gerçekçi değerler belirleyin

Web sitenizde iddialı sözcüklerle değerlerinizi belirtmiş olabilirsiniz. Ancak çalışanlar bu değerlerin karşılığını görmek, bu gerçeklikle yaşamak istiyor. Belirlenen hedefler özellikle üst yönetim tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Geri bildirimi sürekli kılın

Geri bildirim çalışanların kendilerini geliştirmelerine imkan sağlar. Aynı zamanda geri bildirim kültürü oluşmuş şirketlerde açık iletişim kurulmaktadır. Çalışanlar düşüncelerini açıkça ifade edebildikleri ve kendisine gelişim yolu gösterildiği işyerlerinde çalışmayı tercih ediyor.

Kariyer yolu çizin

Çalışma hayatında herkes daha ileri bir konuma ulaşmak ister. Çalışanlarınızın kariyerlerinde ilerlemesine imkan sağlayın ve yükselme haritaları çizin.

Tarafsız olun

Çalışanlar şeffaf ve tarafsız bir ortamda kendilerini ifade etmek ister. Çünkü bu ortamda kendilerini daha güvende hissederler. Bu sebeple tüm çalışanlara adil yaklaşılmalı, onların güvenini kazanmalısınız.

Çalışan Bağlılığı Nasıl Güçlendirilir?

Çalışan bağlılığı, şirket çalışanlarının amaç ve hedeflerinin şirketin amaç ve hedefleriyle uyumlu olması şeklinde tanımlanabilir. Çalışanlar, işverenleri ile manevi bir bağ kurmalı ve kendilerini takımın bir üyesi olarak görmeliler. Çalışan bağlılığının yüksekliği o şirketin sektörel başarısıyla doğru orantılı. Peki bağlılığı arttırmak için neler yapılmalı? İşte çalışan bağlılığını güçlendirecek püf noktaları:

Bir amaç uğruna çalışmak

Çalışanlar yaptıkları işten manevi haz duymak istiyor. Çalıştıkları firmanın dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğine inanmak ve bu amaç uğruna çalışan şirketlere katkı sağlamak istiyor. Bu noktada kurumun belirlediği faaliyet alanındaki amaçları çalışanları heyecanlandırmalı. Çalışanlar bu amacın bir parçası olmak istemeli. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri tercih edilmeli.

Esnek çalışma modeli

Çalışanlar ücret paketi dışında esnek çalışma saatleri, iş – özel hayat dengesi sağlayabilen politikalar gibi yaşam tarzlarına olumlu etki edecek modellerde çalışmak istiyor. Pandemi öncesinde çok tercih edilmeyen uzaktan çalışma modeli, artık pek çok çalışan ve şirket için tercih ediliyor.

Sürekli gelişim

Tüm çalışanlar mesleki anlamda kendilerini geliştirerek ilerlemek istiyor. Bu noktada mesleki derinleşmenin desteklendiği firmaları tercih ediyor. Çalışanların kendilerini geliştirmesine katkı sağlayacak eğitimler, gelişim metotları, koçluk, iç eğitmenlik uygulamaları daha yaygın hale getirilmeli.

Fikirlerin dinlenmesi

Çalışanlar günlerinin büyük kısmını ayırdıkları iş yerlerinde kendilerine değer verildiğini, fikirlerinin önemsendiğini hissetmek istiyor. Çalışanlarla birebir görüşmeler yaparak, anketler düzenleyerek onların beklentileri öğrenilmeli ve bu yönde aksiyon planları oluşturulmalı. Farklı fikirlerin dile getirilmesi ve eleştirel düşünme yetkinliğinin kazanılması için çalışanlar teşvik edilmeli.

Şirket kültürü benimsenmeli

Şirketin attığı adımlarda söz sahibi olmak, şeffaf yönetim, hesap verilebilirlik gibi konular çalışanların şirketle bağ kurmasında büyük önem taşıyor. Çalışanlar ihtiyaçlarının anlaşıldığı ve desteklendikleri yöneticilerle çalışmak tercih ediyor. Kurumsal değerlerin tüm kademeler tarafından benimsenmesi ve bu değerlerin samimiyetine inanmak istiyor.

İlerleme fırsatları

Çalışanlar maaş ve yan hakların yanında kariyerlerinde ilerleyebilecekleri şirketlerde çalışmak istiyor. Kariyer fırsatları sunulmalı ve ilerleme haritaları çizilerek çalışanların daha yüksek kademelere ulaşmalarına kolaylık sağlanmalı.

İLGİLİ İÇERİKLER

Çalışan Bağlılığı Anketi Nasıl Yapılır?

Kentsel Dönüşüm

Ilaydag

İş hayatı ve insan kaynakları ile ilgili çok çeşitli içerikler

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu