İşyerindeki Ağır Şaka Hakkında Yargıtay Kararı

İşyerinde pantolon indirme şakası nedeniyle iki çalışan tazminatsız kovuldu. Konu Yargıtay'a kadar taşındı.

İşyerinde pantolon indirme şakası yapan iki çalışan tazminatsız kovuldu. Konu yargıya taşındı. Yargıtay, çalışma hayatında dikkat çeken bu dava hakkında kararını açıkladı.

İlginç olay bir fabrikada çalışan işçinin iş arkadaşına yaptığı şakayla ilgili. Şakacı işçi mesai saatinde iş arkadaşına dozunu ayarlayamadığı bir şaka yaptı. Arkadaşının pantolonunu ve iç çamaşırını çıkartıp işyerinde gezdirdi. Yaşananlar her iki işçinin de kovulmasına neden oldu.

Ustabaşının raporu üzerine şakayı organize eden de pantolonunu çıkartan da tazminatsız kovuldu. Her iki işçi konuyu mahkemeye taşıdı. Pantolon ve iç çamaşırını çıkartarak işyerinde tur atan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı davasını kazandı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de kararı onadı.

Şakayı organize eden yargıdan eli boş döndü

Ancak şakayı organize eden işçi yargıdan eli boş döndü. Sadece bir şaka yaptıkları için kovulduğunu belirten davacı işçi, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, tazminat alacaklarının ödenmediğini, ayrıca işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücret zamlarının tam olarak uygulanmayarak ücretinin eksik belirlendiğini öne sürdü. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fark aylık ücret, fark ikramiye ve fark fazla çalışma ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti.

Şaka eyleminden aylar sonra gelen dava

Davalı şirket avukatı ise davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini, dava konusu alacak taleplerinin haksız olduğunu ileri sürerek davanın reddini savundu. Mahkeme, davacının iş sözleşmesinin işyerinde ahlaka aykırı hareketlerinden dolayı şaka eyleminden aylar sonra feshedildiği gerekçesi ile dava belirsiz alacak davası olarak kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı işveren avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Şakayı düzenleyen kusurlu

Yargıtay kararında, şakaya maruz kalarak işyerinde pantolonsuz ve iç çamaşırsız gezen işçinin kıdem ve ihbar tazminatı davasını kazandığı hatırlatıldı. Kararda, şakayı düzenleyen işçinin kusurlu olduğu vurgulandı. Kararda şöyle denildi: “Somut olayda, davacının iş sözleşmesi işyerinde çalışan başka işçinin pantolonunu ve iç çamaşırını çıkartarak işyerinde gezdirmesi eylemi nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi gereğince tazminatsız feshedilmiştir. Feshe konu olay, davacı tarafından doğrulandığından fesih sebebi yapılan eylem dosya kapsamı ile sabittir.

Bu sebeple davalı işveren feshi haklı sebebe dayanmaktadır. Her ne kadar diğer işçinin açtığı alacak davasında mahkemece iş sözleşmesinin feshinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı hüküm altına alınmış ve bu kararın Yargıtay (Kapatılan) 22.Hukuk Dairesinin ilamı ile onanmasına karar verilmiş ise de; davacı ile diğer işçinin eylemlerinin aynı olmadığı, bu nedenle emsal olmayacağı sabittir. Hal böyle olunca mahkemece davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin İş Dünyası İnsan Kaynakları Haber İçerik Platformu

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu